preskoči na sadržaj

Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica

Oboji svijet - natječaj Foruma za slobodu odgoja

Autor: Eva Turza Mitrović, 15. 10. 2018.

Dragi naši učenici, učenice, mentorice i mentori, pozivamo vas da se priključite natječaju „Oboji svijet!” koji ove godine slavi 8. rođendan!

Ove godine želimo vam skrenuti pozornost na temu natječaja: prihvaćanje i poštivanje različitosti te individualnih razlika u našem svakodnevnom životu, školama i lokalnim zajednicama. Ljudi se razlikuju po mnogočemu, poput nacionalnosti, vjere, jezika, spolne orijentacije, osobnog i socijalnog identiteta, obiteljskog i socio-ekonomskog statusa, kulture, običaja, tjelesnog izgleda, obrazovanja te po mnogim drugim obilježjima. Svi mi tumačimo međusobne različitosti na brojne načine, a u ovogodišnjem natječaju nas zanima:

Kako vi živite svoje različitosti? Gdje ih sve primjećujete? Kako razumijete različitosti koje vas okružuju? Kako prihvaćate različitosti i što poduzimate kako biste ih razumjeli? Na koji način doprinosite prihvaćanju i poštivanju različitosti unutar svoje okoline? Kako stvarate svoje stavove i razmišljanja o drugima i drugačijima?

Različitosti nas obogaćuju, mijenjaju i daju zanimljiv okus našem svakodnevnom životu. One mogu izazvati oprez, strah, tjeskobu i ljutnju, mržnju ili diskriminaciju. Za prihvaćanje vlastitih različitosti i poštivanje tuđih potrebno je mnogo empatije, strpljenja, razumijevanja, susreta i dijaloga. Kako biti svoj, ali i povezan s okolinom, zauzimati se za svoje ciljeve i graditi kvalitetne odnose, uči se od najranijih dana. Zato su učenice i učenici važni jer stvaraju svijet prihvaćanja i poštivanja svakog pojedinca.

I da se malo pohvalimo!

Ove godine Europa upoznaje naš natječaj Oboji svijet! Zahvaljujući EU projektu „Pokreni promjenu!“ koji Forum provodi u partnerstvu s organizacijama iz Slovenije, Italije i Velike Britanije, natječaj će se istovremeno održavati u četiri zemlje. U svakoj zemlji radove će birati zasebna komisija sastavljena od predstavnika organizacija te vanjskih stručnjaka, a najbolji radovi iz svake zemlje bit će predstavljeni na zajedničkoj internet-platformi te finalnoj konferenciji „Pokreni promjenu!“ u studenome 2018. godine.
Natječaj je otvoren od 3. rujna 2018. do 26. listopada 2018. godine.

Prijave na: https://tinyurl.com/y8r66olf

Pravila natječaja su u prilogu.


Priloženi dokumenti:
Pravila-sudjelovanja_Oboji-svijet_2018_FIN.pdf (772.49 KB)


Eko- fotka

EKO-FOTKA 2015.

SVRHA NATJEČAJA: Poticanje i razvijanje ljubavi za prirodne ljepote zavičaja, razvijanje kritičkog mišljenja prema tendencijama koje narušavaju prirodnu ravnotežu te osvješćivanje potrebe da je svaki pojedinac dužan živjeti i djelovati u suglasju s prirodom.

TEME:

A)   Raskoš šume

B)    Ovo nanosi bol našoj majci Prirodi (svi čovjekovi postupci koji nisu u skladu s održivim razvojem i prirodnom ravnotežom)

PROPOZICIJE:

-U natječaju mogu sudjelovati učenici i učenice od petog do osmog razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj. Broj sudionika iz jedne škole nije ograničen.

- Svaki sudionik – učenik, učenica – može sudjelovati s najviše četiri (4) digitalne fotografije. Fotografije mogu biti crno-bijele ili u bojama.

 

- Fotografije trebaju biti dostavljene u digitalnom obliku, u JPG formatu, 300 dpi. Zadani format je 21x15 cm (15x21 cm).

 

- Fotografije treba dostaviti  na CD-u/DVD-u zemaljskom poštom, a u PRIJAVNICI škola šalje podatke o svim autorima, nazivima fotografija i mentorima. Prijavnicu osim u digitalnom obliku treba dostaviti i ispisanu na papiru, uz CD/DVD-e.

Datoteke s fotografijama  trebaju biti grupirane u mape po nazivu teme, a ispod fotografije treba biti ispisano ime i prezime autora i naziv fotografije.

 

- Prijavom na natječaj mentori jamče da su fotografije autorsko djelo navedenih autora. Organizator radove ne vraća. Pojedini radovi bit će reproducirani, ali ne u komercijalne svrhe.

- Radove će pregledati žiri i izabrati radove za izložbu te donijeti odluku o nagrađenim i pohvaljenim radovima. Odluke žirija su konačne i neopozive.

- Izabrani radovi bit će izloženi na WEB izložbi i na  izložbi u OŠ Ferdinandovac, povodom Svjetskog dana zaštite okoliša.

- Autorima najboljih radova bit će dodijeljene plakete, pohvale i nagrade. U svakoj temi dodjeljuje se zlatna plaketa za prvo mjesto, dvije srebrne za druga mjesta i tri brončane plakete za treća mjesta te do tri pohvale u svakoj temi. Proglašavaju se najuspješniji mentori,  najuspješnija škola te škola s najviše radova.

- Organizator će izraditi katalog u PDF-u, a prema financijskim mogućnostima i u tiskanom obliku. Sve škole sudionice bit će obaviještene o rezultatima natječaja.

-Radove treba dostaviti, zaključno, do 20. travnja 2015. na adresu:

                                                            Osnovna škola Ferdinandovac

Dravska 66

48356 Ferdinandovac

 (Eko fotka)

 

Priloženi dokumenti:
Prijavnica na natjecaj.docx


Likovni natječaj "Moj mali prijatelj"

Više o likovnom natječaju "Moj mali prijatelj" za učenike OŠ Udruge uzgajivača malih životinja "Golub" iz Virovitice


Poj riči materinske

9. literarno-likovni natječaj „POJ RIČI MATERINSKE“

LITERARNI NATJEČAJ

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju učenici osnovnih škola iz Republike Hrvatske. Na natječaju mogu sudjelovati i učenici osnovnih škola iz drugih država koji polaze nastavu na hrvatskome jeziku. Za natječaj u obzir dolaze pjesme pisane na lokalnom govoru i pjesme pisane na hrvatskom književnom jeziku. Uvjet je da pjesme nisu javno izvođene ili objavljene u listovima ili publikacijama osim u školskim listovima.

Natječaj je anoniman. Jedan autor može poslati do dva rada, a škole mogu sudjelovati u pravilu s 5 (pet) radova. Radove treba označiti zaporkom uz navođenje dobi učenika – autora. U zatvorenoj omotnici, na kojoj je ispisana zaporka i god. starosti autora, treba napisati ime i prezime autora, naziv  škole s adresom, ime i prezime učitelja – voditelja i potpis ravnatelja.

Radovi moraju biti ispravljeni i prepisani računalom u 5 primjeraka, WORD, Times New Roman, 10 pt.

Literarne radove koji sadrže sve podatke u digitalnom obliku – prijavnica (zaporka i god. starosti autora, ime i prezime autora, naziv  škole s adresom, ime i prezime učitelja – voditelja) također treba poslati e-mailom na adresu pojricimaterinske@yahoo.com.hr

Napomena:

Sve prijavnice koje budu pisane rukom i skenirane neće se moći koristiti u izradi zbornika radova tako da će se uzimati u obzir samo one u digitalnom obliku (word dokument)!   Radovi koji stignu na vrijeme proslijedit će se prosudbenom povjerenstvu, a omotnice s podatcima o autorima pohranit će se i čuvati u prostorima OŠ Primošten. Omotnice će se otvoriti nakon odluke prosudbenog povjerenstva.

Radovi koji se šalju e-mailom proslijedit će se isključivo grafičkom uredniku zbornika radi pripreme za tiskanje. Članovi stručnog povjerenstva izabrat će radove za tisak u prigodnom zborniku.

LIKOVNI NATJEČAJ

Na likovnom natječaju sudjeluju učenici osnovnoškolskog uzrasta.

Zadana tema: “Ex Libris”

(Ex libris (lat. iz knjiga), znak vlasništva na knjizi, obično na unutarnjoj strani korica ili naslovnoj stranici; rađen rukom, otisnut žigom ili umnožen na posebnom listu kao naljepnica, sadrži ime ili inicijale vlasnika te često alegorijsku sliku, ukras ili grb s geslom i sl. Javlja se s pojavom tiskane knjige, kao zaštita od krađe; počeci umj. ex librisa sežu u XV. st., u početku su izrađivani u drvorezu, poslije u bakropisu; jedan od najstarijih njem. umj. ex librisa (1511) pripisuje se A. Düreru. Zbog svojeg značenja, kako za povijest umjetnosti tako i za kult. povijest, pobuđuju zanimanje kolekcionara. Najstarije englesko društvo kolekcionara Exlibris Society (1891) objavljuje redovite publikacije. Mnogobrojne knjižnice imaju zbirke e. l., najveća pripada knjižnici Britanskog muzeja (preko 100 000), a važna je i zbirka Liverpool Public Library sa 60 tis. e. l. razvrstanih prema stilu i razdoblju. U Hrvatskoj se najstariji e. l. javljaju u Dalmaciji u XV. st., a umjetnički u XVII. st. (ex librisi N. Zrinskoga). Mnogi poznati slikari izrađivali su e. l. (M. Cl. Crnčić, M. Rački, T. Krizman i dr.). Bogate zbirke e. l. posjeduju NSK i knjižnica Arheol. muzeja u Splitu.)
Preporučene likovne tehnike:

a) grafičke: kartontisak, kolografija, linorez, računalna (kompjuterska) grafika, bakropis, akvatinta…

b) crtačke: tuš i pero (drvce, kist, lavirani tuš, tuš u boji), flomaster, olovka…

c) slikarske: tempera, akvarel, kolaž…

Tehnike se mogu međusobno kombinirati.

Ex librise raditi isključivo na papiru. Maksimalni format papira može biti do 10 x 15 cm.

Uratci mogu biti rađeni individualno.

Ustanovljena je posebna nagrada za najmanji ex libris izveden isključivo u klasičnim grafičkim tehnikama (kartontisak, kolografija, linorez, bakropis, akvatinta…

Na poleđini rada naznačiti isključivo zaporku. Ostale podatke (prijavnica) dostaviti u zatvorenoj koverti (točka 2. ovog poziva).

Napomena:

Sve prijavnice koje budu pisane rukom i skenirane neće se moći koristiti u izradi zbornika radova tako da će se uzimati u obzir samo one u digitalnom obliku (word dokument)!

Jedan autor može poslati do dva rada, a škole mogu sudjelovati u pravilu s 10 (deset) radova.

Radove slati na adresu: Osnovna škola Primošten, Splitska 14, 22202 Primošten

s naznakom za 9. natječaj.

Radove treba poslati do 15. prosinca 2014. godine.

    Prema odluci stručnog povjerenstva (literarnog i likovnog) nagradit će se ravnopravnom nagradom 5 radova - autora u svakoj konkurenciji. Prema odluci stručnog povjerenstva (literarnog i likovnog) ravnopravno će se pohvaliti 10 radova - autora u svakoj konkurenciji.

   Sve učenike-autore, učitelje-voditelje i predstavnike škole koji nastupaju na završnom programu organizator će pismeno obavijestiti. Nagrađeni autori obvezatni su nazočiti završnom programu.

Do 20. veljače 2015. godine obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na web stranicama škole: www.os-primosten.skole.hr

Završni program 9. literarno-likovnog natječaja „Poj riči materinske“ održat će se 13. ožujka 2015. godine (Dani hrvatskog jezika.)

Sav materijal vezan za natječaj moći će se pronaći na web stranici škole:www.os-primosten.skole.hr


Moja prva knjiga
     Moja prva knjiga“ je državni natječaj za učenike osnovnih škola, pod pokroviteljstvom MZOS-a. Natječaj se sastoji u pisanju i ilustriranju vlastite priče, a glavna nagrada je tiskanje najboljih radova koje biraju poznati hrvatski književnici.
     Svrha natječaja je poticanje mašte i kreativnosti, razvoj likovno-literarnih vještina te osvještavanje djece i mladih o njihovim pravima, odgovornosti za okoliđ  i pogtrebe brige za zajednicu.
 
Tema priče može biti:
 •  prijateljstvo i ljubav
 • dječja prava
 •  STOP nasilju
 •  ljubav i briga prema prirodi
 • moja pustolovina
 • ili maštovita i kreativna priča prema tvom osobnom izboru

Više pročitajte u priloženoj brošuri.

Moja prva knjiga

 


Literarni i likovni natječaj Sretno dijete

Društvo „Naša djeca“ Slatina raspisuje natječaj za najbolji dječji likovni i literarni rad na temu „Sretno dijete“.

Teme za izradu radova moraju biti vezane uz dijete, djetinjstvo, obitelj, sreću...


Osim za predškolsku djecu, ovaj natječaj je raspisan i za učenike  od 1.- do 8.razreda u dvije kategorije:

1. Likovni radovi
b) Likovni radovi djece od I. – IV. razreda osnovne škole
c) Likovni radovi djece  od V. – VIII. razreda osnovne škole

2. Literarni radovi
b) Literarni radovi djece od I. – IV. razreda osnovne škole
c) Literarni radovi djece  od V. – VIII. razreda osnovne škole

Radove potrebno poslati na adresu:

Društvo „Naša djeca“ Slatina,

Snježana Pačarić,

Ljudevita Jonkea 7, 33520 Slatina najkasnije do 14. studenog 2014. godine.
Pravo sudjelovanja imaju sva djeca predškolske i školske dobi s područja Virovitičko-podravske županije. 
 

Izrada likovnih radova dozvoljena je svim stilovima i tehnikama. Literarni radovi mogu biti svih vrsta.
Svako dijete u ovom Natječaju može sudjelovati samo s jednim likovnim i jednim literarnim radom.
Svaka prijava na Natječaj mora uz poslani rad sadržavati ispunjenu prijavnicu.

Radovi pristigli bez ispunjene prijavnice neće biti uključeni u odabir najboljih.Najbolji radovi prema ocjeni stručnih Povjerenstava bit će izloženi povodom Dana konvencije UN, 20.11.2014 u Zavičajnom muzeju grada Slatine.
Rezultati natječaja bit će javno objavljeni najkasnije do 18. studenog 2014. godine putem facebook grupe Društvo „Naša djeca“ Slatina, facebook stranice Društvo NAŠA DJECA Slatina te putem Radio Slatine.
Svečana dodjela nagrada biti će održana na otvaranju izložbe u Zavičajnom muzeju grada Slatine dana 20.11.2014 s početkom u 20:00 sati.

Nagrade će se dodijeliti za:
prva tri najbolja rada odabrana od strane Stručnog povjerenstva za svaku kategoriju posebno

 


Dok je srca, bit će Kroacije - literarni natječaj

Matica hrvatska Ogranak Slatina  i OŠ Josipa Kozarca Slatina                              

         Za učitelje razredne nastave i hrvatskoga jezika osnovnih škola te profesore srednjih škola

Povodom Mjeseca knjige Matica hrvatska Ogranak Slatina raspisuje NATJEČAJ za pisanje literarnih radova pod nazivom »Dok je srca bit će i Kroacije».

 U obzir dolaze radovi na hrvatskom književnom jeziku (poezija, proza) koji nisu javno izvođeni ili objavljeni osim u školskim listovima.

Tema: slobodan izbor učenika.

     Pravo sudjelovanja imaju svi učenici osnovnih i srednjih škola naše županije.  Natječaj je anoniman. Svaka škola može poslati najviše tri rada.

Svi literarni radovi moraju biti pisani na računalu u skladu s pravopisnim načelima hrvatskoga jezika, tiskani i dostavljeni u tri istovjetna primjerka na kojima treba biti napisana zaporka i razred koji učenik pohađa.

Radove dostaviti na adresu: OŠ Josipa Kozarca

                                                    (s naznakom : Natječaj Matice hrvatske)

                                                     N. Š. Zrinskog 2

                                                     33520 Slatina

    Svaki rad mora imati sljedeće podatke (podaci moraju biti napisani na zasebnoj stranici):

a)      zaporka i razred koji učenik pohađa

b)       ime i prezime učenika – autora rada

c)      naslov rada

d)      naziv škole

e)      ime i prezime voditelja/mentora

f)       potpis voditelja/mentora kojim jamči istinitost svih navedenih podataka

g)      potpunu adresu škole (ulica, broj, poštanski broj i mjesto) i broj telefona

 

Članovi povjerenstva nakon prosudbe svih radova nagradit će pet učenika osnovnih i pet učenika srednjih škola. Nagrade osigurava organizator natječaja.

Radove treba dostaviti do 10. studenoga 2014. godine.

    

                                                                        Predsjedništvo Ogranka Matice hrvatske

                                                                                                       Slatina

 

     


Godišnja nagrada Luka Ritz - promicanje tolerancije i škole bez nasilja

MZOS je eobjavio javni poziv za dodjelu Godišnje nagrade Luka Ritz za promicanje tolerancije i škole bez nasilja

Na temelju toga sve osnovne i srednje škole, kao i učenički domovi u Republici Hrvatskoj imaju priliku do 5. travnja 2015. godine nominirati učenice i učenike koji promiču toleranciju, humano i nenasilno ponašanje.

Jednom učeniku osnovne i jednom učeniku srednje škole, prema ocjeni Povjerenstva za dodjelu Nagrade, ista će biti uručena na prigodnoj svečanosti u lipnju 2015. godine. 

Nagrada se sastoji od skulpture, posebnog priznanja u obliku povelje i jednogodišnje stipendije u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno. Škola koju pohađa odnosno učenički dom u kojem je smješten nagrađeni učenik dobit će posebno priznanje. Posebno priznanje može se dodijeliti i jednom učeniku iz osnovne škole i jednom učeniku iz srednje škole.

Svrha dodjeljivanja nagrade je:

 • potaknuti mlade da se aktivno uključe u borbu protiv nasilja
 • senzibiliziranje javnosti, posebice mlađe populacije te njihovih roditelja i nastavnika za prevenciju nasilja
 • promovirati pozitivne uzore i modele ponašanja

Od 2008. godine kada je utemeljena, Nagrada "Luka Ritz" potaknula je mnoge učenike na aktivnije uključivanje u izgradnju boljeg, pravednijeg i humanijeg društva - društva temeljenog na solidarnosti, međusobnom razumijevanju, prihvaćanju i povjerenju.

Među mladima se snažnije razvila svijest o potrebi promicanja prijateljstva, međusobnog poštovanja, razumijevanja i nenasilnog ponašanja. U školama i učeničkim domovima stvoreni su uvjeti u kojima je moguće podržati i nagraditi pozitivno ponašanje koje služi kao vrijednosni uzor kojega će učenici njegovati kroz cijeli svoj život.   

Svi imaju pravo disati - napisao je Luka, a naš je zadatak da tu misao i ostvarimo u Hrvatskoj.


Straničnik "ljubavi"

Centar za vizualnu kulturu djece i mladih raspisuje likovni natječaj za učenike osnovnih škola na temu  STRANIČNIK  uz Mjesec hrvatske knjige   do 5. studenoga 2014

Dragi učenici i poštovani učitelji/nastavnici,

Mjesec hrvatske knjige obilježava se od 15. listopada do 15 studenoga. Ove je godine tema ljubav. Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” već godinama obilježava Mjesec hrvatske knjige izložbama straničnika, tih “predmeta od papira, kože, tkanine ili metala koji se stavljaju u knjigu za oznaku mjesta gdje je čitatelj prekinuo čitanje”.

Potaknuti dobrim odazivom na natječaj proteklih godina, raspisujemo i ove godine likovni natječaj na temu straničnik.

Ove godine je tema Mjeseca hrvatske knjige ljubav. Stoga predlažemo da za straničnik poticaj bude stih ili misao s ljubavnom tematikom.

Straničnik može sadržavati tekst ili biti samo likovno oblikovan prema literarnom predlošku. Voditeljima sugeriramo da posebnu pozornost obrate na čistoću kako literarnog tako i likovnog izraza i omoguće djeci kvalitetno istraživanje unutar teme bez opasnosti od banaliziranja.

Likovna tehnika kao i odabir materijala prepušteni su izboru voditelja a format ne bi trebao biti manji od 5 x 25 cm.

Svi straničnici prispjeli na natječaj bit će vrednovani od strane stručnog prosudbenog povjerenstva a tri najbolja nagrađena. Izložba će biti otvorena 11. studenog 2014. u 12 sati, u Mjesecu hrvatske knjige u prizemlju Gradske knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik.

 

Rokovi i način opreme/slanja likovnih radova

 

Molimo radove slati na adresu:

Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik,

Centar za vizualnu kulturu,

Poljana 6,

22 000 Šibenik

na ime voditeljice Centra Zdenke Bilušić, uz napomenu “za likovni natječaj”

do 5. studenoga 2014. Radovi trebaju biti propisno zaštićeni, a isključuju se svi oblici savijanja.

Upute za učenike i učitelje osnovnih škola

 

Zadanu temu treba likovno obraditi prema odabranim nastavnim temama Nastavnog plana i programa za osnovnu školu (PiP) za Likovnu kulturu. Poželjna je korelacija s nastavnim sadržajima iz područja Hrvatskog jezika.

Primjenjuju se slikarske, grafičke i crtačke tehnike prema PiP-u (primjerice tuš, gvaš, akvarel, tempera, kolaž, linorez), uključujući crtanje na računalu, odnosno računalnu grafiku, ali i sve druge tehnike iz područja primijenjene umjetnosti poput veza, tkanja i slično.

Na poleđini svakog likovnog rada koje učitelj/učiteljica dostavlja na Natječaj obvezni su sljedeći podaci koje ćete naći na “naljepnici”:

NALJEPNICAZA LIKOVNI RAD UČENIKA/UČENICE OSNOVNE ŠKOLE

 

Ime i prezime, spol (m/ f), razred, godine/ dob

 

 

Škola, mjesto, adresa

 

 

 

 

Ime i prezime mentora

 

 

 

 

 

 

 


Prometna učilica - natjecanje za učenike

Danas točno u podne kreće „obračun“ – natjecanje svih učenika osnovnih škola i svih osnovnih škola iz Republike Hrvatske u poznavanju prometnih propisa. 

Natjecanje obuhvaća korištenje Prometne Učilice.

U natjecanju se boduje pregled poučnih sadržaja, uspješnost u rješavanju vježbi te postignuće na 6 od 10 ispita koja zadaje Ministarstvo unutarnjih poslova RH. Za sudjelovanje na natjecanju potrebno je imati AAI@EduHr korisničke podatke ( zatražiti u tajništvu škole)

Natjecanje traje do 30. studenoga 2014. (do 12:00 sati), a najuspješniji učenici, razredno odjeljenje i njihov voditelj te 3 najsupješnije škole osvojit će vrijedne nagrade.


Nagrade za najuspješnije učenike:
•    za prvo mjesto – tablet PC
•    za drugo mjesto – bicikl i kaciga
    (učenici se natječu po uzrastima, a nagrade dobivaju najbolja dva učenika prvih, drugih,…osmih razreda)

Nagrada za nauspješniji razred (i njihove prijatelje):
•    jednodnevni izlet po izboru

Nagrada za voditelja najuspješnijeg razreda:
•    tablet PC

Nagrada za 3 najuspješnije škole:
•    LCD ili LED televizor

Uključite se odmah. Zabavljajte se, natječite se i učite!

Još više informacija potražite ovdje i ovdje.

 


Volim mlijeko!

Zanimljiv  likovni natječaj za male školarce! 

Pozvani svi učenici od 1. do 4.razreda osnovne škole. 

Traje od 24. rujna do 22. listopada 2014., a ovogodišnja je tema natječaja:

DIZAJNIRAJ PAKIRANJE SVOG OMILJENOG DUKAT MLIJEKA!

Više informacija potražite na internetu:  http://www.volim-mlijeko.hr/ 

 

 


21. Susret malih pjesnika Slavonije i Baranje

NATJEČAJ ZA MLADE PJESNIKE

 
   
 
   

I

Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju svi učenici osnovnih škola s područja Slavonije i Baranje. U obzir za natječaj dolaze pjesme i pjesme u prozi pisane na hrvatskom književnom jeziku, koje nisu javno izvođene ili objavljene u listovima ili publikacijama osim u školskim listovima. U obzir dolaze i pjesme pisane na lokalnom govoru karakterističnom za pojedine krajeve Slavonije i Baranje.

II

Natječaj je anoniman. Škola se može natjecati s najviše pet učenika, a svaki učenik može poslati jednu pjesmu. Radove treba označiti (isključivo šifrom, brojem i godinama starosti učenika, a u prilogu u zatvorenoj omotnici na čijem je licu također šifra, treba napisati ime, prezime i naziv škole s adresom učenika i nastavnika-voditelja.  Pjesme moraju biti prepisane pisaćim strojem ili računalom u pet primjeraka i poslane na adresu organizatora - Osnovnu školu „Matija Gubec“ Cernik, Školska 20, 35404 Cernik s naznakom - za „21. susret malih pjesnika Slavonije i Baranje“, najkasnije do 7. listopada 2014. godine.

III

Prosudbeno će povjerenstvo od pristiglih radova  izabrati najuspješnije i one će biti objavljene u Zborniku pjesama.

IV

Sve pjesme koje stignu na vrijeme za natječaj,  predat će se prosudbenom povjerenstvu, a omotnice s podacima o učenicima komisijski će se čuvati u blagajni organizatora. Omotnice će se otvoriti tek poslije odluke stručnog povjerenstva. Preporučuje se učenicima da na natječaj šalju pjesme s najviše 30 stihova, a pjesme u prozi do polovine kartice.

V

Članovi prosudbenog povjerenstva izabrat će i ocijeniti četrdeset pjesama koje će sami učenici - autori predstaviti na „21. susretu malih pjesnika Slavonije i Baranje“ 7. studenog 2014. u Cerniku. Molimo učenike da se pripreme za javni nastup.

VI

Prema ocjenama stručnog povjerenstva nagradit će se pet učenika-autora. Fond nagrade osigurava organizator sa svojim sponzorima.

VII

Sve učenike (i upravu škole) čije će se pjesme izvoditi na festivalskoj sceni u Cerniku, organizator će pisano obavijestiti. Njihova je nazočnost Susretu obvezna.

VIII

Odazivu na ovaj natječaj autori-učenici prihvaćaju sva prava i obveze koje iz njega proizlaze.

 

Adresa organizatora:                                                                                      

OŠ „Matija Gubec“ Cernik

35 404 Cernik, Školska 20                                                                                                                                                

tel.035/369-003

E-mail: ured@os-mgubec-cernik.skole.hr

 

Web: www.os-matija-gubec.hr


HRT - Puni krug

Hrvatska radiotelevizija

Emisija PUNI KRUG                                                                  

SURADNJA PROGRAMA ZA DJECU I MLADE,   (HRT) SA ŠKOLAMA                    

Program za djecu i mlade HRT-a i ove će se godine (5. godinu zaredom) baviti školskim temama u emisiji PUNI KRUG (petkom na HRT2 u 9.30, s  reprizom oko 16.30). Emisiju možete potražiti i na našoj internetskoj adresi www.hrt.hr ; odabrati pod slovo „P“ emisiju „Puni krug“ i dalje birati datum. Najbolje reportaže sakupimo u „PUNI KRUG specijal“ i emitiramo jednom mjesečno, zadnju subotu u mjesecu, HRT4 oko 17.25 sati.

   Pozivamo na suradnju sve profesore, djelatnike Vaše škole, učenike i roditelje.

Emisija PUNI KRUG namijenjena je učenicima (sudjeluju stariji osnovnoškolci) i zamišljena je kao tjedni pregled školskih i izvanškolskih zbivanja.

Drugu rubriku naše emisije PUNI KRUG nazvali smo VIJESTI IZ ŠKOLA I ŠKOLSKIH DVORIŠTA. Upravo je to prostor za promoviranje talentirane djece i različitih uspjeha učenika i njihovih profesora.

Navest ćemo neke primjere onoga što nas zanima:

-talentirani pojedinac ( učenik kojeg zanima fizika, radi kemijske pokuse, proučava minerale, piše scenarije, bavi se humanitarnim radom, lijepo crta, ljubitelj je astronomije…)

-djeca koja se bave nečim što ne mora biti u školskom sustavu (naučili su izrađivati origami, snimaju svoje filmove, izvrsno plešu, crtaju stripove, djeca koja imaju izložbe, rade herbarije, znaju znakovni jezik, imaju neki rekord, hobi…primjera je bezbroj)

- uspjesi cijelog razreda ili grupe djece u obliku zanimljivih projekata (Globe, projekti MZOS-a, školski projekti prema predmetima)

-učenici s teškoćama, invalidi

-nagrađeni učenici (natjecanja, smotre…)

- izleti i putovanja, sportaši (učenici su posjetili Aleju glagoljaša, stari mlin, dubrovački Akvarij, zvjezdarnicu, prvaci u nekom sportu…)

- školske razmjene, školske zadruge, djeca koja sudjeluju u radu zajednice

- inicijative učenika npr. žele poseban školski laboratorij, skupljaju pomoć za neku obitelj, organiziraju neki koncert

- ekoakcije, čišćenje školskog okoliša, školski vrtovi, sve što je vezano za prirodu, a uključena su djeca

- događaji u školi, npr. nova kazališna predstava, posjet nekog književnika…

 

SURADNJA:

Informacije šaljite na e-adresu emisije puni_krug@hrt.hr

Navedite i  broj telefona tako da vas možemo nazvati, te kontakt osobu uključenu u temu. To je najbolji način. Možete zvati i na telefone:

 

Telefon u redakciji Programa za djecu i mlade  01 634 3634 (tajnica)

Urednica Silva Skender   01 634 2402 ili GSM 099 634 8382

Novinarka Sanja Nakić    01 634 4176 ili GSM 098 971 82 48

   Sa svakom našom suradnjom trebali bi biti upoznati i roditelji koji trebaju dati dopuštenje za televizijsko snimanje. Te detalje rješavamo prije samog snimanja i o njima brine producent emisije. Važno je napomenuti da iznimno pazimo kako se djeca ne bi našla u situaciji koja bi im na bilo koji način mogla izazvati nelagodu ili neugodnost bilo koje vrste.

One koji to još nisu učinile podsjećamo da nam se javljaju 10 do 15 dana ranije tako da na vrijeme možemo planirati televizijska snimanja.

 

               Nadamo se dobroj suradnji. I nadamo se da Vam se sviđa naša mala emisija! 

Uspješan početak nove školske godine uz srdačan pozdrav

                                                                       Program za djecu i mlade, HRT

                                                                                   

                                                           


Dan Pjesnika
 
 
P O Z I V
za  sudjelovanje na 2. literarnom natječaju
D A N       P J E S N I K A
OŠ  Vladimira Nazora Nova Bukovica organizira 2. literarni natječaj
Dan Pjesnika za učenike osnovnih škola Virovitičko- podravske županije
 
Uvjeti natječaja: 
Literarni radovi mogu biti pisani svim hrvatskim dijalektima i izričajima. 
Radove dostaviti u 3 primjerka (poštom) i e-mailom. 
Tiskani rad treba sadržavati ime i prezime učenika, razred, naziv i adresu škole, ime i prezime učitelja mentora  te pečat škole.
 
TEME literarnog stvaralaštva mogu biti:
Dragi naš Papuk
O, selo moje!
Sve rekoh tebi - svaku srca tajnu…
I pitam lipu staru
Rasula se pitanja poljanom snova
 
Radove treba poslati do 2. lipnja 2014. godine na adresu: OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica
           Zagrebačka 28, 33 518 Nova Bukovica
          (Za natječaj Dan Pjesnika)
 
Nagrađeni sudionici bit će javno promovirani 9. lipnja 2014. na književnoj večeri uz prigodnu izložbu svih pristiglih radova.
                                                 S poštovanjem,                                                                                                               
 ravnateljica Lareta Žubrinić, prof. i Božica Filipović Veg, učiteljica hrvatskog jezika
………………………………………………………………………………………
PAVLE BISTROVIĆ - Pjesnik
Rođen je 9. lipnja 1929. u Novoj Bukovici gdje je pohađao i osnovnu školu. Pisao je članke, igrokaze i pjesme,  a od 1954. godine član je Društva hrvatskih književnika kada je objavio zbirku pjesama  „Titraji mladosti“.
 

Prijavite se na natječaj "Bogatstvo različitosti"

Osnovna škola "Matija Gubec" iz Tavankuta organizira međunarodni nagradni    literarni, novinarski i likovni natječaj "Bogatstvo različitosti"

za učenike osnovnih škola iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Rumunjske i Mađarske kojim se želi potaknuti djecu na raspravu o temama suživota s drugima i drukčijima te razvijanje solidarnosti i povezivanje s vršnjacima iz različitih krajeva.

Natječaj je otvoren do 15. travnja 2014. godine, a sve pristigle radove pročitat će i vrednovati žiri za nagrade, koji će autore, autorice ili skupine autora po tri najbolja literarna, novinarska i likovna rada nagraditi vrijednim nagradama 25. travnja 2014. godine, na Svjetski dan knjige i autorskih prava, a nagrade će biti dodijeljene na svečanoj akademiji koja će se održati u OŠ „Matija Gubec“ Tavankut u 15 sati.


Svaki rad na poleđini obavezno mora sadržavati sljedeće podatke:

·                  ime i prezime autora,

·                  razred,

·                  ime i kontakt podatke nastavnika (telefon, e-mail adresu),

·                  ime i adresu škole.


Literarni i novinarski radovi mogu biti pisani na jezicima zemalja sudionica natječaja, kao i jezicima nacionalnih manjina.

 

Radovi koji su nepotpuno označeni ili ne sadrže potrebne podatke ne mogu ući u konkurenciju. Poslani radovi se ne vraćaju. Škola zadržava pravo objavljivanja radova.

Radove je moguće poslati poštom:

OŠ „Matija Gubec“ (za natječaj: „Bogatstvo različitosti“)
Marka Oreškovića 12a
24214 Donji Tavankut
Republika Srbija
 
ili na e-mail adresu: osmgubec@eunet.rs

 


Natječaj za kratku priču Metafora-SFora 2014.

Natječaj za najbolju kratku priču: metaFORA 2014. - SFora

     Knjižnica Vladimira Nazora raspisuje natječaj za najbolju kratku priču metaFORA 2014. - SFora.
     Kratka priča treba biti znanstvenofantastičnog žanra, napisana na hrvatskom jeziku, a obuhvaćati maksimalno 5400 znakova (3 kartice teksta) i ne smije biti prethodno objavljivana.

 

Autor može biti dijete ili odrasla osoba, a na natječaj se može javiti s jednom pričom.

Radovi se šalju na e-mail knjiznica.vladimira.nazora@kgz.hr  ili klasičnom poštom na adresu:

Knjižnica Vladimira Nazora

Ulica grada Mainza 37, 10000 Zagreb

"za natječaj SFora".

Popis pristiglih priča bit će objavljen na internetskim stranicama Knjižnice, a najbolje od njih bit će objavljene u cijelosti.

Odluku o najboljoj priči donijet će žiri u čijem su sastavu:

 1. mr. Aleksandar Žiljak, SF pisac, ilustrator, urednik
 2. Krešimir Mišak, urednik i voditelj TV-emisije Na rubu znanosti, SF pisac
 3. Borislav Majkić, knjižničar
 4. Tanja Radović, knjižničarka i spisateljica
 5. Tea Lukačević, prošlogodišnja dobitnica nagrade za kratku priču.

Uz priču je potrebno navesti ime i prezime autora, godinu rođenja, adresu stanovanja, adresu elektroničke pošte i broj telefona.

Autoru najbolje priče zajamčena je atraktivna nagrada.

Tekstovi se primaju do 23. ožujka 2014.

Proglašenje najboljih priča i javno čitanje održat će se u SFoniji na Svjetski dan knjige 23. travnja 2014.


Hrvatska kulturna baština - poziv na sudjelovanja

Pod pokroviteljstvom MZOS-a OŠ kneza Branimira,Donji Muć, ove godine organizira i provodi 19. likovno-literarni natječaj „HRVATSKA KULTURNA BAŠTINA“.

Pravo sudjelovanja imaju učenici osnovnih škola iz Republike Hrvatske i učenici osnovnih škola iz drugih država koji polaze nastavu na hrvatskom jeziku.

 

LITERARNI NATJEČAJ

Literarni radovi mogu biti pisani svim hrvatskim dijalektima i izričajima.

Svaka škola može sudjelovati s  3-5 radova (ne više) koji trebaju biti ispisani u elektroničkom ispisu te tiskani u 4 primjerka za svakog člana povjerenstva. Svaki rad mora biti lektoriran i snimljen na CD-u.

Literarni radovi moraju sadržavati sve podatke (ime i prezime učenika,razred,ime i prezime učitelja-voditelja,naziv i adresu škole,e-mail adresa,broj telefona-faks škole).

LIKOVNI NATJEČAJ

Zadana tema:   „NARODNA NOŠNJA MOGA KRAJA“

Narodna nošnja se razlikovala krojem,oblicima i materijalom. Imamo tri različita tipa narodne nošnje:PANONSKI,DINARSKI i JADRANSKI.

Veoma veliko značenje imala je na različite segmente društva. Obilježavala je socijalni položaj i imala je obrednu i blagdansku funkciju. Važan nam je prikaz narodne nošnje određenih lokaliteta,uočavanjem raznolikosti i njenog bogatstva. Pratimo tradiciju rukotvorstva koja je bila veoma zastupljena u svakodnevnom životu.

                                                    Uvjeti likovnog natječaja

Likovni radovi mogu biti rađeni u svim tehnikama. Na natječaj škole mogu poslati 3-5 radova (ne više).

 Sve podatke na poleđini rada ispisati u elektronskom obliku (ime i prezime učenika, razred, ime i prezime učitelja-voditelja, naziv i adresa škole, broj telefona-faksa škole) te ih zalijepiti.

                                                      ZAJEDNIČKI DIO

1.        Radovi koji stignu na vrijeme proslijedit će se stručnim povjerenstvima koji broje po 3 člana za literarni  i likovni dio natječaja.

2.       Svaka škola popunjava tablicu ispisanu u Wordu koja se dostavlja isključivo na e-mail škole i sadrži imena i prezimena  sudionika natječaja i njihovih voditelja i kategorija u kojoj se natječu,te sve opće podatke o školi ,kao takva je baza podataka i šalje se isključivo  uredniku zbornika i priprema je za ispis podataka u zborniku, te za ispis zahvalnica. Tablica je sastavni dio natječaja i bit će na web stranicama škole.

3.       Prema odluci stručnih povjerenstava nagradit će se i pohvaliti po 5 radova iz svake kategorije(literarne i likovne).

4.       Nagrade za nagrađene i pohvaljene sudionike osigurava organizator natječaja.

5.       Obavijesti o rezultatima natječaja bit će objavljena na web stranicama škole i putem e-mail svakoj školi.

6.       Izložba likovnih radova bit će otvorena 16.svibnja 2014.godine u dvorani škole.

7.       Rok za slanje radova je 10.travnja 2014.godine i radove slati na adresu škole:

OŠ KNEZA BRANIMIRA

DONJI MUĆ 218

21 203 DONJI MUĆ

                                                                           S naznakom za 19.likovno- literarni natječaj“HRVATSKA KULTURNA BAŠTINA“

 8.       Završna priredba održat će se 23.svibnja 2014. godine u dvorani u Domu Muć u Donjem Muću.

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 


SFERIN natječaj
Društvo za znanstvenu fantastiku SFERA poziva sve učenike da sudjeluju u literarnom i klikovnom natječaju!
Radovi mogu biti na jednu od sljedecih tema:
 
TEME ZA LITERARNE RADOVE:
"ZMAJ POLICAJAC" (1.-4.r. OŠ),
"VANZEMALJAC U MOM ORMARU" (1.-4.r. OŠ),
"NOVI UCENIK JE IZ DRUGOG SVIJETA" (5.-8.r. OŠ),
"NAJVECA TAJNA PODMORJA" (5-8.r. OŠ),
"S DRUGE STRANE DUGE" (srednje škole),
"TAJNI ŽIVOT SUPERJUNAKA" (srednje škole)
 
TEME ZA LIKOVNE RADOVE:
"LOVAC NA DINOSAURE" (1.-4.r. OŠ)
"VRT PUN CUDA" (1.-4.r. OŠ)
"DVORAC NA KRAJU SVEMIRA" (5.-8.r. OŠ)
"CUDESNI STROJ" (5.-8.r. OŠ)
"NAJVECA TAJNA PODMORJA" (srednje škole),
"S DRUGE STRANE DUGE" (srednje škole)
 
Svaki rad na poledini obavezno mora sadržavati sljedece podatke:
• ime i prezime autora
• razred
• ime i kontakt podatke nastavnika mentora (telefon, e-mail adresu)
• naziv i adresu škole
• odabranu temu
Radovi koji ne sadrže te podatke, na žalost, ne mogu uci u konkurenciju.
Rok za predaju istice 15. ožujka 2014.
Primljeni radovi se ne vracaju. Radovi pristigli nakon roka nece se razmatrati.
Likovni radovi se šalju iskljucivo obicnom poštom (radove poslane drugacijom vrstom pošte
 
 Na SFerin literarni i likovni natječaj za djecu i mlade svake godine stigne preko 1000 radova iz cijele Hrvatske 
Nagradni fond osiguravaju Algoritam, Zagrebačka naklada, Egmont, Blitz film& video, Discovery film & video i drugi sponzori.
 
Društvo SFera već više od petnaest godina organizira ovaj natječaj. Detalje o samom društvu, kao i o natječaju, možete pronaći na internetu www.sfera.hr 
 
 
 
Priloženi dokumenti:
SFera Dopis djecji natjecaj 2014.pdf


Literarni natječaj Zvončari i maškare

Udruga za kulturu „Ča?“ raspisuje literarni natječaj „Zvončari i maškare“

Teme:

1)     Mesopust/poklade u mom kraju

2)     Tradicija moga kraja

3)     Ja kao zvončar ili maškara

Primjerice, na području Halubja tradicionalna je ritualna praksa Halubajskih zvončara, koja postoji više od 150 godina...

Više u slikovnici „Halubajski zvončari“ autorice Tatjane Udović:

http://udrugazakulturuca.hr/halubajski-zvoncari/

 

-  Literarni radovi šalju se isključivo na e-mail: natjecaj.ca@gmail.com

-  Radovi se šalju u word formatu

-  Radove je potrebno potpisati imenom i prezimenom, navesti godinu djeteta i školu ili dječji vrtić koje dijete polazi te ime, prezime i e-mail adresu mentora/ice

- Dobrodošli su literarni radovi pisani narječjem, no mogu biti pisani i standardom.

- Pravo sudjelovanja imaju djeca do 14. godina starosti.

- Natječaj traje do 10.ožujka 2014. godine.

Odabrani radovi će biti objavljeni na web stranici Udruge. (http://www.udrugazakulturuca.hr/)

Po objavi, bit ćete kontaktirani e-mailom.

Radovi poslani na natječaj se ne vraćaju, a za objavljene radove se ne plaća honorar.

Cilj ovog Natječaja je upoznavanje djece s običajima svoga kraja, ali i šire,
te poticanje djece na izražavanje i  literarno stvaralaštvo.

 


Izradi plakat povodom Međunarodnog praznika rada

 

Nagradni natječaj za izradu plakata : saznaj više u priloženom privitku!

 


Snimi film sa svojom razrednom ekipom!

U emisiji ŠKOLSKI SAT (HRT2) započinjemo novi nagradni projekt

PAZI, snima se!

Vaš zadatak je - SNIMITI FILM!

Zato skupite ekipu, smislite dobru priču, podijelite zadatke i...snimajte! A pozvani ste svi! Filmske družine, školske filmske sekcije, ali i ekipe iz kvarta...


Jedini uvjet je da poštujete pravila projekta:

1. zadatak: snimiti igrani film

2. trajanje: 10 minuta (+/- 1 min!)

3. tema: slobodna (sve što vas zanima)

4. dob sudionika: od 10 do 15 godina

5. rok : do 6. travnja 2013. god.

6. možete poslati i film koji ste napravili u 2013. godini


Pobjednik, osim KRILA - naše "projektne nagrade" dobiva i nagradno putovanje u Italiju na međunarodni festival CIAK Junior, a pobjednički film ulazi u konkurencije za nagrade i na ovom festivalu.

Prošle godine KRILA su odletjela FKVKZ u Zaprešić, a naši pobjednici odnijeli su i najvažniju nagradu CIAK Juniora - Ciak Junior spirit.

Dodatne informacije na Facebook stranici Školskog sata.

Za sva pitanja možete se obratiti urednici projekta Silvi Skender 099 634 83 82 (sskender@hrt.hr)

 

 

Sretno!


Likovni natječaj povodom 100 godišnjice Ck Slatina

PREDMET : Raspisivanje likovnog natječaja za učenike Osnovnih škola iz Slatine, Voćina, Nove Bukovice, Mikleuša i Čađavice povodom 100-te obljetnici Crvenog križa U Slatini.-

ORGANIZATOR

Gradsko društvo Crvenog križa Slatina (GD CK Slatina)

A D R E S A :

33 520 Slatina, B. Radića 13 a, E-mail : ce-kaj@slatina.hr, tel : 033 551-230

VREMENIK :

3. veljače (ponedjeljak) do 1. travnja (utorak) 2014. godine

DOSTAVLJA SE :

Odabrane učeničke radove (10 po svakoj matičnoj školi)  upakirane u  mapu sa naznakom LIKOVNI NATJEČAJ – CK SLATINA 100, te imenom škole i odgovorne osobe prema dogovoru pokupit će djelatnici CK Slatina.

KATEGORIJE :

Svi učenici od 1. do 8.  razreda   

TEMA

Bilo koja tema u kojoj se učenik susreo s djelovanjem Crvenog križa  (izleti, ljetovanje, akcije solidarnosti, pružanje prve pomoći), ili nekom drugom humanom aktivnošću kojoj su svjedočili (njegovanje bolesnika, darivanje potrebitima, znaci prijateljstva i dr.), znaci crvenog križa, polumjeseca i kristala (kombinacije, stilizirani i dr.).

C I L J

Važnost očuvanja  društvenih vrijednosti, doprinos razvoju zajednice i uključivanje u generacijski slijed događanja i nastavljanja svih aktivnosti koje doprinose povećanju plemenitosti, dobrote, umrežavanja  i solidarnosti pojedinca i zajednice.

LIKOVNE

TEHIKE

CRTAČKE (olovka, flomaster, tuš, pastele, frotaž, grataž), SLIKARSKE (akvarel, tempere, kolaž) KOMBINIRANE i ako ste voljni GRAFIČKE (karton-tisak, linorez).

VELIČINA

Format likovne mape razreda.

PODACI  O  AUTORU

Svaki učenik upisuje svoje ime i prezime, ime i prezime svoga učitelja,  razred i naziv škole na poleđini rada.

 

 

BROJ  RADOVA

Svaka matična škola samostalno odabire 10 radova (5 iz nižih, 5 iz viših razreda) – UKUPNO 60 radova koje podliježu izboru povjerenstva

ODABIR RADOVA

ZA NAGRADE

Povjerenstvo za odabir 3 glavne nagrade u svakoj kategoriji bit će u sastavu : profesora likovnog odgoja iz OŠ Sanje Bujanić, Tatjane Lulić Prpić, Mire Golub, Đorđa Stanisavljevića i akademskog slikara Dragana Miloševića.

NAGRADE

Spomen nagrade za svih 60 odabranih autora, vrijedne nagrade za prve 3 mjesta u svakoj kategoriji.

DODJELA  NAGRADA

Prije početka Međužupanijskog natjecanja Mladeži HCK u subotu  5. travnja oko 9,30 sati u OŠ Josipa Kozarca u Slatini.

MEDIJSKA  PROMIDŽBA

Fotografije  nagrađenih radova bit će objavljene na slatinskim web portalima, po mogućnosti i tiskanim medijima, te monografiji 100 godina CK Slatina.

 

 

IZLOŽBA  RADOVA

Odabrani radovi bit će izloženi na predstavljanju monografije 100 godina CK Slatina u dvorani Hrvatskog doma 28.  kolovoza, prigodom svečane akademije u predvorju slatinskog kina 29. Kolovoza, te kao putujuća izložba po svim osnovnim školama slatinskog područja do kraja 2014. godine.

 

 

 

 


Nazor i mi

Poziv za sudjelovanje na literarnom natječaju "Nazor i mi" 2014. godine

U povodu održavanja "XIX. Nazorovih dana“ Osnovna škola Vladimira Nazora iz Postira i Nacionalni odbor „Nazorovi dani“ - Zagreb, u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i Agencijom za odgoj i obrazovanje, organiziraju 9. literarni natječaj „Nazor i mi“.


U 2014. godini navršava se 140 godina od rođenja književnice i spisateljice za djecu  Ivane Brlić-Mažuranić koja pripada društvu najvećih pisaca bajki. Bajke je vrlo uspješno pisao i Vladimir Nazor.

U spomen na slavnu spisateljicu tema ovogodišnjih Nazorovih dana je „Hrvatska bajka“. Temi je prilagođen i literarni natječaj za učenike.

Uvjeti natječaja

U natječaju mogu sudjelovati učenici osnovnih škola (predmetne nastave) u Republici Hrvatskoj, čije škole dostave svoje radove do 25. travnja 2014. na adresu:

Agencija za odgoj i obrazovanje
Podružnica Split
Tolstojeva 32
21000 Split
Za literarni natječaj „Nazor i mi“.

Pozivaju se svi učenici osnovnih škola u Republici Hrvatskoj da se odzovu pozivu na natječaj na temu: "Napiši bajku".

Opseg učeničkoga literarnog rada u formi bajke ograničava se na 3000 znakova.

Škola dostavlja rad na gore navedenu adresu u četiri (4) primjerka, u tiskanom obliku.

Uz svaki literarni rad, na posebnom listu papira, potrebno je navesti:

 • ime i prezime učenika
 • razred
 • naslov rada - bajke
 • naziv i adresu škole
 • ime i prezime učitelja/nastavnika (broj mobitela/tel.)
 • adresu elektroničke pošte škole.

Svaki literarni rad treba biti ovjeren pečatom škole koju učenik pohađa.

Pored hrvatskoga standardnog jezika literarni rad može biti pisan svim hrvatskim dijalektima i izričajima.

Povjerenstvo za odabir najuspješnijih radova proglasit će pobjednike u kategorijama za I., II. i III. mjesto.

Autori najuspješnijih bajki i njihovi mentori bit će javno predstavljeni na završnoj večeri  XIX. Prosvjetno-kulturne manifestacije „Nazorovi dani 2014.“, u subotu, 24. svibnja 2014. godine u Postirima na otoku Braču.

Nagrađenim učenicima i njihovim mentorima uručit će se prigodno priznanje – diploma „Vladimir Nazor“.

Napomena: Rezultate prosudbe Povjerenstvo će dostaviti Organizacijskom odboru „Nazorovi dani“ u Postirima do 9. svibnja 2014. godine.

Više o „Nazorovim danima“ možete saznati na stranicama škole: www.nazor-postira.hr.

 
 

„Moja najvjernija prijateljica – KNJIGA“

P O Z I V

Za sudjelovanje na literarnom i likovnom natječaju

„Moja najvjernija prijateljica – KNJIGA“

za sve učenike područne  i matične škole

Uvjeti natječaja:

Literarni radovi moraju biti pisani hrvatskim književnim jezikom. Literarne radove treba dostaviti u tri primjerka.  

Likovni radovi trebaju biti narisani na papiru A4 formata.

Rad treba sadržavati ime i prezime učenika, razred, naziv i adresu škole, ime i prezime učitelja mentora  te pečat škole.

TEME literarnog stvaralaštva mogu biti:

Knjiga je najbolja prijateljica

S knjigom u svijetu mašte

Zašto volim čitati?

Knjiga nije briga

 

TEME likovnog stvaralaštva mogu biti:

Nacrtaj najljepši dio iz omiljene knjige

Nacrtaj omiljenog/omiljenu junaka/junakinju iz priče/bajke/romana

Osmisli  naslovnicu za svoju omiljenu knjigu

 

Radove treba predati do 22. studenoga 2013. godine svojim razrednim  učiteljima i učiteljicama.

                  Najbolji će radovi, kao uvijek, biti nagrađeni prigodnim poklonom i promovirani izložbom u holu škole povodom Dana škole. 

 


Fotografski natječaj

Nakladnička kuća FoMa uz potporu Ministarstva turizma  organizira natječaj za najbolje turističke fotografije, koje će biti uvrštene u  DJEČJE VODIČE PO HRVATSKOJ

Natječaj ima dvije teme:

A) GRADOVI HRVATSKE - kolor fotografije: znamenitosti i panorame gradova iz svih Županija.

B) PRIRODNE LJEPOTE HRVATSKE  kolor fotografije: Nacionalni parkovi, Parkovi prirode i prirodne ljepote iz svih regija Hrvatske.

Uvjeti sudjelovanja:

1. Pravo sudjelovanja imaju svi fotografi, amateri i profesionalci iz Hrvatske i inozemstva.

2. Svaki autor može sudjelovati s najviše deset fotografija po temi.

3. Fotografije se primaju kao digitalni zapisi, a radovi moraju udovoljavati sljedećim tehničkim uvjetima: duža strana fotografije treba biti min. 2000 - max. 2500 piksela; rezolucija 300 dpi;             JPG format visoke kvalitete.

 4. Fotografije treba označiti rednim brojem iz prijavnice, slovom sekcije u koju se rad prijavljuje, te imenom i prezimenom autora: npr. 2A petar petrovic. Koristite englesku abecedu, bez dijakritičkih znakova.

5. Uz fotografije, potrebno je poslati ispunjenu Prijavnicu. Fotografije bez popunjene Prijavnice ne ulaze u konkurenciju.

6. Radovi se šalju elektroničkom poštom na adresu: djecji.vodici@gmail.com.  

Zbog veličine datoteka, svaku fotografiju pošaljite zasebno, a Prijavnicu zajedno s fotografijom u prvom mailu. Fotografije i Prijavnicu na CD-u ili DVD-u možete poslati i poštom: FoMa, Creska 18, 10110 Zagreb.

7. Prijavom na natječaj, svaki autor jamči da su fotografije njegovo osobno autorsko djelo i dozvoljava reproduciranje fotografija i objavljivanje u Dječjim vodičima po Hrvatskoj, na web stranicama , u medijima i publikacijama u svrhu promidžbe bez posebne naknade.

8. Od pristiglih radova, stručni žiri će odabrati fotografije za web izložbu, a najbolje  fotografije će biti objavljene u Dječjim vodičima po Hrvatskoj.

9. Autorima čije fotografije budu objavljene u Dječjim Vodičima, izdavač će poslati po 5 kom. autorskih primjeraka Vodiča.

10. Zadnji rok za slanje fotografija je 1.12. 2013.

 

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju!

Creska 18, 10110 Zagreb; tel./fax: 01/3631-570                                                                                        foma@zg.t-com.hr, foma@foma.hr                                                                                                           www.foma.hr

 


Dok je srca bit će i Kroacije - literarni natječaj

Povodom Mjeseca knjige Matica hrvatska Ogranak Slatina raspisuje

NATJEČAJ za pisanje literarnih radova pod nazivom »Dok je srca bit će i Kroacije».

U obzir dolaze radovi na hrvatskom književnom jeziku (poezija, proza) koji nisu javno izvođeni ili objavljeni osim u školskim listovima.

Tema: slobodan izbor učenika.

     Pravo sudjelovanja imaju svi učenici osnovnih i srednjih škola (istočni dio naše županije).  Natječaj je anoniman. Svaka škola može poslati najviše pet radova.

Svi literarni radovi moraju biti pisani na računalu u skladu s pravopisnim načelima hrvatskoga jezika, tiskani i dostavljeni u tri istovjetna primjerka na kojima treba biti napisana zaporka i razred koji učenik pohađa.

Radove dostaviti na adresu: OŠ Josipa Kozarca

                                               ( s naznakom : Natječaj Matice hrvatske)

                                                N. Š. Zrinskog, 33520 Slatina

                                                 

Svaki rad mora imati sljedeće podatke (podaci moraju biti napisani na zasebnoj stranici):

a)      zaporka i razred koji učenik pohađa

b)       ime i prezime učenika – autora rada

c)      naslov rada

d)      naziv škole

e)      ime i prezime voditelja/mentora

f)       potpis voditelja/mentora kojim jamči istinitost svih navedenih podataka

g)      potpunu adresu škole (ulica, broj, poštanski broj i mjesto) i broj telefona

 

Članovi povjerenstva nakon prosudbe svih radova nagradit će pet učenika osnovnih i pet učenika srednjih škola. Nagrade osigurava organizator natječaja.

Radove treba dostaviti do 10. studenoga 2013. godine.

      O nadnevku završne svečanosti organizator će obavijestiti škole.

      Za eventualne nejasnoće nazovite OŠ Josipa Kozarca, Slatina, tel. 551-214.

 

                Predsjedništvo Ogranka Matice hrvatske, Slatina

 

     


Moja prva knjiga -

 

      Natječaj za učenike osnovnih škola koji se  sastoji u pisanju i ilustriranju vlastite priče, a glavna nagrada je tiskanje najboljih radova koje biraju poznati hrvatski književnici Sanja Pilić i Tito Bilopavlović! 


    Svrha natječaja je poticanje mašte i kreativnosti, razvoj likovno-literarnih vještina te osvještavanje djece i mladih o njihovim pravima, odgovornosti za okoliš i potrebi brige za zajednicu.


     To je  kreativno-stvaralački projekt koji potiče i ohrabruje djecu i daje im mogućnost da izraze maštovitost i talente te razviju svoje umjetničke potencijale.

     Natječaj Moja prva knjiga promiče ljubav prema prirodi i prava djeteta, no otvoren je i za sve druge jedinstvene i kreativne dječje radove ispunjene ljubavlju i porukom.

 Natječaj traje do kraja ožujka, kada se gotovi radovi poštom šalju na adresu CNS-a.


     Tijekom travnja i početkom svibnja slikovnice se pregledavaju i ocjenjuju. Rezultati se do 15. svibnja objavljuju na CNS-ovoj web stranici.
 

     Najuspješniji mladi autori pozivaju se na radionicu na kojoj pokazuju svoje slikarsko i literarno umijeće te uz pomoć stručnih suradnika CNS-a rade na poboljšanju svoje slikovnice.

     Krajem rujna organizira se završna svečanost u karlovačkom Gradskom kazalištu Zorin dom. Dodjelu nagrada i priznanja autorima, mentorima i školama prati bogat kulturni program. 

 

 


Oboji svijet šarenim bojama tolerancije

Oboji svijet šarenim bojama tolerancije

Forum za slobodu odgoja raspisuje poziv za Nagradni natječaj pod nazivom "Oboji svijet šarenim bojama tolerancije".
Natječaj je otvoren za sve učenike i učenice osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske i traje do 25. listopada 2013. godine.

     Svi smo mi različiti. Ta različitost nas obogaćuje i razveseljuje čineći život punim raznih boja mišljenja, uvjerenja, jezika i svega drugoga što nas čini posebnima. Tu različitost, taj široki spektar boja ljudskosti, treba svakim danom njegovati i održavati, a najbolje oruđe za to je tolerancija.

     Tolerancija je poštivanje, prihvaćanje i uvažavanje bogatstva različitosti svjetskih kultura, oblika izražavanja i načina bivanja ljudima.

    „Tolerancija je harmonija u različitosti!“ Ovom kampanjom organizatori natječaja obilježavaju 16. studenog – Međunarodni dan tolerancije i podsjećaju koliko je važno prihvaćanje i poštivanje različitosti za svakodnevni život, ali i važnost učenja mladih naraštaja toleranciji i življenju u različitosti. 

      Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je poslati:

 • video uradak u trajanju do pet minuta kojeg možete izraditi sa svojim kolegama i kolegicama iz razreda,
 • plakat, strip, fotografiju, slogan, pjesmu ili priču (izrada: a samostalno ili u grupi).

    Nagrađeni radovi bit će objavljeni 15. studenog 2013. godine na priredbi „Oboji svijet!“ kojom ćemo obilježiti         Međunarodni dan tolerancije. Priredba će se  održati u Centru za kulturu Trešnjevka.

Nakon Priredbe, radovi će biti izloženi u prostorima Knjižnica grada Zagreba (Dječji odjel knjižnice Marina Držića, Knjižnica Medveščak, Dječja knjižnica M2 te Knjižnica Bogdana Ogrizovića) gdje će ih svi zaineresirani moći vidjeti u razdoblju od 15. do 25 studenog 2013. godine.

Više o natječaju na stranici http://www.fso.hr/projekti-u-tijeku/tolerancija u pozivu na natječaj i pravilima natječaja.

Prijavnicu možete preuzeti ovdje.


DAN PJESNIKA

P  O  Z   I    V

za  sudjelovanje na 1. literarnom natječaju

D A N       P J E S N I K A

 Vladimira Nazora Nova Bukovica organizira 1. literarni natječaj

Dan Pjesnika za učenike osnovnih škola Virovitičko- podravske županije

Uvjeti natječaja:

Literarni radovi mogu biti pisani svim hrvatskim dijalektima i izričajima.  Radove dostaviti u 3 primjerka.

Rad treba sadržavati ime i prezime učenika, razred, naziv i adresu škole, ime i prezime učitelja mentora  te pečat škole.

TEME literarnog stvaralaštva mogu biti:

I gledah te u mašti svu noć dugu

Ja pjevam svome selu

Šapat klasja

Sreća dječjega doba

Pismo učitelju

Radove treba poslati do 31. svibnja 2013. godine na adresu:

          OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica

           Zagrebačka 28, 33 518 Nova Bukovica

          (Za natječaj)

Nagrađeni sudionici bit će javno promovirani u lipnju na književnoj večeri uz prigodnu izložbu svih pristiglih radova.

                                               ………………………………………………………………………………………

PAVLE BISTOVIĆ - PJESNIK

Rođen je 9. lipnja 1929. u Novoj Bukovici gdje je pohađao i osnovnu školu.

Pisao je članke, igrokaze i pjesme,  a od 1954. godine član je Društva hrvatskih književnika kada je objavio zbirku pjesama  „Titraji mladosti“.

http://os-vnazora-novabukovica.skole.hr/?news_id=287


Hrvatska - 28. članica EU

     Povodom skorog pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj raspisala novi natječaj pod nazivom "Hrvatska - 28. EU članica". Cilj natječaja je podići svijest vezano za pitanja koja se tiču EU-a te obilježiti pristupanje Hrvatske u Europsku uniju, planirano za 1. srpnja 2013.

Natječaj je otvoren do 20. svibnja 2013.
     Za prijavu na natječaj učenici ce trebati napraviti kartu Europske unije koja uključuje 28 zemalja članica, s Hrvatskom kao 28. članicom. Učenici su slobodni koristiti bile koji format, materijal iii alat za izradu karte. Veličina karte takoder nije ograničena. Primjerice, učenici mogu napraviti kreativnu digitalnu kartu iii uz dozvolu škole oslikati dio školskog zida.

     Uz iscrtavanje samih granica, učenici trebaju uključiti i specifične karakteristike pojedine zemlje članice, poput simbola, zastave, grba ili znamenitosti. Na natječaj se mogu prijaviti cijeli razredi (5. do 8. razreda) , a ne učenici individualno.
     Tri najbolja razreda osvojit će stolno računalo za svoj razred i jednodnevni izlet u park prirode Lonjsko polje. Svi nagrađeni ce također dobiti EU poklon paket i potvrdu sudjelovanja na natječaju.
     Više informacija o samome natječaju uključujući i pravila natjecaja dostupno je na web stranicama Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj: www.delhrv.ec.europa.eu.
 


Odjeci 2012./2013.

Dragi učenici, poštovane učiteljice i učitelji, pozivamo vas na sudjelovanje u literarnom natječaju

                                                                          Odjeci.

Nagrađeni će biti najbolji literarni rad učenika od 5. do 8. razreda, a nagradu će primiti učenik, učitelj(ica i škola koju učenik pohađa.

 Rad treba biti napisan na satu hrvatskoga jezika ili u literarnoj grupi ove školske godine, a  svaki učitelj/ica temu pisanog rada bira samostalno.

Potrebni podaci: ime i prezime učenika, razred,

ime i prezime učitelja/učiteljice,

naziv, adresa i pečat škole.

Radove slati u tiskanome, a poželjno je i u digitalnom obliku.

Pismeni radovi mogu se poslati do 30. travnja 2013. na adresu:

Naklada Ljevak,

Košpačevski put 1c,

10 000 Zagreb


Nazor i mi - literarni natječaj

U povodu održavanja "NAZOROVIH DANA“ Osnovna škola Vladimira Nazora iz Postira i Nacionalni odbor „Nazorovi dani“ - Zagreb, u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i Agencijom za odgoj i obrazovanje, organiziraju 8. literarni natječaj „Nazor i mi“.

U natječaju mogu sudjelovati učenici osnovnih škola (predmetne nastave) u  Republici Hrvatskoj, čije škole dostave svoje radove do 26. travnja 2013. na adresu:

AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
PODRUŽNICA SPLIT
Tolstojeva 3221000 Split
ZA LITERARNI NATJEČAJ „NAZOR I MI“.

Literarne radove učenika dostavljaju se u četiri (4) primjerka u tiskanom obliku.

Uz literarni rad, na posebnom listu papira, potrebno je navesti:

 • ime i prezime učenika
 • razred
 • naslov rada
 • naziv i adresu škole
 • ime i prezime učitelja/nastavnika (broj mobitela/tel.)
 • adresu elektroničke pošte škole.

Svaki literarni rad treba biti ovjeren pečatom škole.

TEME:

 1. Ljubav spašava svijet!
 2. Smijmo se i volimo jedno drugo 
 3. Blago prijateljstva 

Literarni radovi, pored hrvatskog standardnog jezika, mogu biti pisani svim hrvatskim dijalektima i govorima (čakavskim i kajkavskim dijalektom; ijekavskim, ikavskim i ekavskim govorom).

Povjerenstvo za odabir najuspješnijih radova pročitat će i odabrati najuspješnije radove u kategorijama za I., II. i III. mjesto.

Autori najuspješnijih radova i njihovi mentori bit će javno predstavljeni na završnoj večeri XVII. prosvjetno-kulturne manifestacije „NAZOROVI DANI 2013.“, u subotu, 25. svibnja 2013. godine u Postirima na otoku Braču.

Nagrađenim učenicima i njihovim mentorima uručit će se prigodno priznanje – Diploma „Vladimir Nazor“.


NATJEČAJ ZA VIZUALNE RADOVE TEMU: NEDJELJA

Galerija Klovićevi dvori raspisuje natječaj za vizualne radove povodom izložbe Pabla Picassa na temu: Nedjelja

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju učenici osnovnih (5- 8) i  srednjih (1 – 4) škola  Republike Hrvatske.

     Picasso je mnoga djela posvetio svojoj obitelji i vremenu provedenom s njima, što ćete moći vidjeti i na izložbi  u Galeriji Klovićevi dvori 23. ožujka 2013.godine. Jedna u nizu je upravo i slika „Nedjelja“ koja prikazuje autoportet autora u kontekstu jednog takvog dana. Autoportret je napravljen u smiraj Picassovog života, kada je u krugu obitelji zaokružio životnu cjelinu i uživao u nedjeljnoj mirnoći punoj ljubavi i druženja s bližnjima.  

Tema „Nedjelja“ sadržajno i idejno naglašava ono što, u današnje ubrzano vrijeme života, često izostaje. Svakodnevno svjedočimo sve većem izostanku vremena jednih za druge, empatije prema najbližima i široj okolini, obiteljskih i prijateljskih druženja te zajedničkih uživanja u prirodi. Mladi su se „preselili“ u virtualni svijet mnogobrojnih prijatelja koje ne prepoznaju na ulici. S roditeljima komuniciraju mobitelom ili pred TV-om, ukoliko oni uopće imaju vremena za njih.

5.razred

Ploha - Likovi na plohi

Ključni pojmovi: lik, ploha, dvodimenzionalno, simetrija-asimetrija.

Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati primjenu lika na plohi u simetričnim i asimetričnim kompozicijama.

Ploha - Redefinicija plohe

Ključni pojmovi: ritam, dinamika, rekomponiranje, plakat, vizualne komunikacije.

Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati ulogu ritma i dinamike plohe pri rekomponiranju likovnoumjetničkoga djela u službi vizualnih komunikacija.

Boja - Svjetlosne vrijednosti čistih boja

Ključni pojmovi: kromatska ljestvica, svjetlina boje, čiste boje.

Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati svjetlosne vrijednosti čistih boja unutar kruga boja.

Površina - Grafička modelacija

Ključni pojmovi: skupljeno-raspršeno, grafička modelacija, strukturne linije.

Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti,vrjednovati i spoznati različite osobine površine u neposrednoj okolini i umjetničkom djelu te ih izraziti crtama.

Masa/volumen i prostor – Osnovni trodimenzionalni oblici

Ključni pojmovi: kip, kiparstvo, kipar, prostor, masa/volumen.

Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati odnos mase/volumena i prostora u neposrednoj okolini, vlastitom uratku i likovnoumjetničkim djelima.

6.razred

Točka i crta - Teksturne i strukturne crte

Ključni pojmovi: strukturne crte.

Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati sličnosti i razlike između teksturne i strukturne crte.

Ploha - Simetrija i asimetrija plošnih oblika u kompoziciji

Ključni pojmovi: simetrija (zrcalna), kompozicija, geometrijski i slobodni likovi, detalj i cjelina.

Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati simetriju i asimetriju plošnih oblika u kompoziciji.

Masa/volumen i prostor – Odnos mase/volumena i prostora

Ključni pojmovi: puna plastika, plošno istanjena masa.

Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati odnos mase/volumena i prostora te spoznati i izraziti razliku između reljefa i pune plastike u različitim kompozicijskim odnosima.

Ploha - Rekompozicija oblika, boja i crta

Ključni pojmovi: modni dizajn, tekstilni dizajn, kostimografija, scenografija.

Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati izražajne mogućnosti rekompozicije oblika, boja i crta u modnom dizajnu, kostimografiji i scenografiji.

Boja - Simbolička i asocijativna uloga boje

Ključni pojmovi: mimikrija, maskirne boje, simbolika, asocijacija.

Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati veze između pojmova i boja te izraziti i spoznati simboličko i asocijativno značenje boja.

7.razred

Točka i crta - Proporcije (odnos više veličina)

Ključni pojmovi: omjer, razmjer, kanon, proporcija, zlatni rez.

Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati različite veličine i odnose na plohama i tijelima i uočiti zakonitosti zlatnoga reza i različitih kanona.

Površina - Izražajnost crta – složene strukture

Ključni pojmovi: gustoća crte, struktura crtama.

Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati gustoću i izražajnost crte kao elementa složenih struktura.

Boja - Koloristička modulacija

Ključni pojmovi: koloristička modulacija, izražajnost (ekspresija), figurativna likovna kompozicija.

Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti i spoznati razliku između tonske modelacije kojom izražavamo privid volumena na plohi i kolorističke modulacije te izraziti kolorističkom modulacijom dinamiku likovne kompozicije.

Ploha - Ravnoteža i ritam u kompoziciji

Ključni pojmovi: sklad, znak, značenje, čitljivost vizualne poruke, grafički dizajn.

Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati čitljivost vizualne poruke kroz izražajnost, značenje i jasnoću znaka.

8.razred

Crta kao dominanta

Ključni pojmovi: dominanta, dominacija, suprotstavljanje.

Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati crtu kao dominantan element kompozicije.

Sklad likova

Ključni pojmovi: horizontalna, vertikalna, dijagonalna, kružna/ovalna, piramidalna kompozicija.

Obrazovna postignuća: uočiti izraziti, vrjednovati i spoznati sklad i harmoniju likova u različitim kompozicijama.

Izražajnost boje

Ključni pojmovi: izražajnost boja, asocijativnost boja, simbolika.

Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati izražajnost i simboliku boja.

Prostorno djelovanje boje

Ključni pojmovi: dinamika boja, planovi prostora.

Obrazovna postignuća: izmjenom kontrasta toplih i hladnih boja uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati prostorno djelovanje boje.

Rekompozicija, fotomontaža

Ključni pojmovi: rekompozicija, fotomontaža.

Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati različite mogućnosti rekomponiranja.

Kompozicija

Ključni pojmovi: kompozicija: piramidalna, dijagonalna, vertikalna, horizontalna, kružna.

Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati kontrast mase i prostora u odabranoj kompoziciji.

Odnos slike i teksta

Ključni pojmovi: kadar, kadrirati, strip.

Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati odnos slike i teksta te izraziti vlastitu ideju točkom i crtom kroz nekoliko kadrova stripa.

Ploha - Ritam

Ključni pojmovi: video, film, digitalna slika, svjetlost, kompozicija u filmu, kadriranje, svjetlo, sjena i kontrast u filmu, vrijeme i pokret u filmu.

Obrazovna postignuća: uočiti, vrjednovati i spoznati značenje kompozicije, kadriranja, crta, boja, svjetla, sjena i kontrasta te vremena i pokreta u stvaranju filma.

      Svaka škola može poslati onolik broj radova koliko ima razrednih odjela u školi. Radovi mogu biti individualni, u paru i  grupni (najviše petero učenika). Potrebno je napraviti  školsku predselekciju i na natječaj, uz radove, priložiti i dokumentaciju o provedenom  školskom izboru radova (zapisnik, ispunjena priložena tablica).

Krajnji datum za dostavljanje radova je 10. svibnja 2013.godine na adresu:

      GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI, Jezuitski trg 4, 10000 Zagreb,

      Napisati: „za vizualni natječaj „Nedjelja“ povodom izložbe Pabla Picassa – ne otvarati“

Priloženi dokumenti:
O Picassu za skole.pdf
NEDJELJA.doc


SFERAKON 2013

 SFerakon      SFera raspisuje natječaj za najbolje likovne i literarne radove djece osnovnih i srednjih škola na zadanu temu.

     Društvo SFera (www.sfera.hr) je zagrebačko društvo za znanstvenu fantastiku. Djeluje kao udruga koja promiče fantastiku i znanstvenu fantastiku u Hrvatskoj, te potiče domaće SF stvaralaštvo kroz kulturne programe. 

    Osnovni cilj Društva je združiti ljude, prvenstveno djecu i mladež, koje interesiraju znanstvena fantastika i srodni žanrovi (fantasy, nadnaravni horor) te znanost općenito.

 

Upute za slanje radova

Svaki rad na poleđini obavezno mora sadržavati sljedeće podatke:

 • ime i prezime autora,
 • razred,
 • ime i kontakt podatke nastavnika (telefon, e-mail adresu),
 • ime i adresu škole,
 • odabranu temu.

Likovne radove možete slati isključivo običnom poštom na adresu:

 • MENTOR (za SFerin natječaj)
 • D. BAZJANCA 15
 • 10 000 ZAGREB

Literarne radove možete poslati i mailom na e-mail adresu:

Ne zaboravite: literarni radovi ne bi trebali biti eseji već priče ili novele!

Za dodatne informacije slobodno kontaktirajte:

Teme za SFerin literarni i likovni natječaj za djecu i mlade za 2013. godinu su:

Osnovna škola (1.-4. razred)

bocko-djecaLiterarni radovi:

 • Ja, izumitelj
 • Dinosauri su mi oteli prijatelja

Likovni radovi:

 • Naselje na Marsu
 • Putovanje na kometi

Osnovna škola (5.-8. razred)

Literarni radovi:

 • Dan kada sam postao/la nevidljiv/a
 • Čudnovata knjižnica

Likovni radovi:

 • Čudnovata knjižnica
 • Posljednja škola na zemlji

"Ljepote moga zavičaja"

     Hrvatska turistička zajednica, u okviru projekta VOLIM HRVATSKU 2013. , raspisuje interni natječaj za najbolje literarne i likovne radove na temu "Ljepote moga zavičaja" .   Sudjelovanjem u ovom natječaju razvija se svijest o važnosti i potrebi očuvanja, unapređenja i zaštite čovjekova okoliša, a najbolji radovi bit će nagrađeni na razini županija i Hrvatske.  

U natjecanju djeca mogu sudjelovati pojedinačno ili u skupini najviše do troje (3) djece.

Literarni rad: sastavak ili pjesma

Likovni rad: crtež, pastel, akvarel ili kolaž (dimenzije maksimalno 70X50 cm)

Kod radova učenika ocjenjivat će se: da rad odgovara zadanoj temi, kreativnost, samostalnost u izradi rada.

OŠ može nominirati po jedan literarni i jedan likovni rad, a najbolji radovi mogu osvojiti financijsku nagradu ili priznanja.

Rok za dostavu dječjih radova turističkoj zajednici županije je 8. travnja 2013.

 

Više na ovoj internetskoj  stranici


Literarno-likovni natječaj Mucko-Bucko

Udruga ua kulturu "Ča?" raspisuje natječaj "Mucko Bucko"; literarno - likovni natječaj na temu istoimene bajke za djecu do 14 godina.

 • Likovni i literarni (pjesme, priče, crtice...) radovi šalju se isključivo na e-mail: natjecaj.muckobucko@gmail.com
 • Radove treba potpisati imenom i prezimenom, navesti godinu djeteta, razred i školu ili dječji vrtić koje dijete polazi te adresu stanovanja i e-mail adresu.mucko-bucko
 • Literarni radovi mogu biti pisani na hrvatskom književnom jeziku ili dijalektu.
 • Pravo sudjelovanja imaju djeca do 14. godina starosti.
 • Natječaj traje do 1. lipnja 2013. godine.

Odabrani radovi biti će tiskani u zajedničkoj zbirci radova.

Autori odabranih radova koji budu tiskani u zbirci, bit će pozvani na predstavljanje zbirke u Viškovu.

Radovi poslani na natječaj se ne vraćaju, a za objavljene radove se ne plaća honorar.

www.tatjanaudovic.com

 

 

 


Bavi se sportom, budi zdrav i širi olimpijski duh!

NATJEČAJ

„ŠKOLSKI SPORT I OLIMPIJSKI POKRET“

pod temom „Olimpijske igre“

 

Hrvatski školski športski savez (HŠŠS), u suradnji s Hrvatskom olimpijskom akademijom (HOA) provodi natječaj pod nazivom

Školski sport i olimpijski pokret na temu Olimpijske igre,

koji će trajati od 14. siječnja 2013. do 31. svibnja 2013. godine

UVJETI NATJEČAJA:

a) na natječaj se mogu javiti sva školska sportska društva u Republici Hrvatskoj

b) natječaj je organiziran u 2 različite kategorije:

 1. kategorija osnovnih škola
 2. kategorija srednjih škola

 

c) svako prijavljeno školsko sportsko društvo može se natjecati pod samo jednom kategorijom

d) svaka škola koja želi sudjelovati u natječaju, prvo se mora prijaviti na natječaj (poslati e-mail na adresu stjepan.crnokic@skolski-sport.hr ) te će nakon prijave dobiti stručni materijal (brošure iz Olimpijskog muzeja) na temu Olimpijskih igara, poštom na adresu škole

e) temeljem edukativnog materijala koji će biti poslan,  potrebno je održati predavanje ili radionicu te školsko sportsko događanje na temu Olimpijske igre

f) školska sportska društva o provedenim aktivnostima šalju izvješće (popunjavaju obrazac koji se nalazi na internetskim stranicama HŠŠS-a) sa svim brojčanim pokazateljima (obavezno dokumentirati sa slikama i/ili video uradcima) na adresu HŠŠS-a:

Lanište 11A, 10 000 Zagreb

Word-2011 icon OBRAZAC ZA PRIJAVU | Word-2011 icon OBRAZAC ZA PRIJAVU

g) najbolja školska sportska društva bit će ona koja na najkvalitetniji način provedu jednu ili više od gore spomenutih aktivnosti i koja uključe što veći broj učenika i nastavnih predmeta u provedbi aktivnosti

h) odluku o pobjedniku će donijeti Ocjenjivački sud koji se sastoji od tri člana, dva predstavnika HŠŠS-a i jedan član iz HOA-e

NAGRADA

Unutar svake kategorije dijelit će se po tri nagrade u sportskoj opremi i rekvizitima u navedenim novčanim protuvrijednostima: za prvo mjesto 5.000,00 kn, za drugo mjesto 4.000,00 kn i za treće mjesto 3.000,00 kn.

 

 

 


Najljepši dječji putopis

„Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica povodom 200.  obljetnice rođenja Antuna Nemčića Gostovinskog, prvoga hrvatskoga putopisca raspisuje natječaj na temu:

„Najljepši dječji putopis 2013.“

  U pisanju putopisa sudjeluju učenici od 5. do 8. razreda osmogodišnjih škola s područja Republike Hrvatske

 • Književni žanr: putopis
 • Tema: putovanje Republikom Hrvatskom

Putopis mora biti napisan hrvatskim jezikom, na standardnom jeziku ili dijalektu, latinicom i u skladu s hrvatskim pravopisom, a prijavljeni rad ne smije prethodno biti objavljen, izveden ili nagrađivan.

Ispod rada mora biti navedena zaporka i razred koji učenik pohađa, a svi ostali podaci trebaju biti zasebno navedeni u zatvorenoj omotnici na kojoj je napisana zaporka.

Potrebni podaci:

a) ime i prezime učenika – autora rada

b) naslov rada

c) razred

d) naziv škole

e) ime i prezime voditelja/mentora, broj mobitela/telefona, e- mail adresa mentora

Svaka škola može sudjelovati s pet (5) proznih radova, po izboru mentora.

Izabrane radove dostaviti u 5 primjeraka zaključno do 5. veljače 2013. na adresu: 

OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica

Školska, 5

48 000 Koprivnica

(s naznakom: Za  natječaj „Najljepši dječji putopis 2013.'').

 

Nagrade najuspješnijim autorima i njihovim mentorima bit će dodijeljene na svečanoj akademiji 15. veljače 2013. u Koprivnici.

Pokrovitelj natječaja je Grad Koprivnica i   „Podravka“ d.d.


 


Napiši pismo- Voda je dragocjena

Kada ste posljednji put pisali pismo? Pruža vam se idealna prilika da svojim pismom sudjelujete i u literarnom natječaju!

Svjetska poštanska unija izabrala je temu za 2013. - 

     Napiši pismo u kojem ćeš objasniti zašto je voda dragocjena.

Ovogodišnja je tema vezana uz proces podizanja svijesti o važnosti vode. Voda je najvažniji rasurs koji moramo sačuvati, stoga je UN razdoblje od 2005. do 2015. proglasio Međunarodnim desetljećem za djelovanje pod geslom „Voda za život“.

U natječaju mogu sudjelovati svi učenici od 1. do 8. razreda osnovnih škola u RH.  koji do 1. ožujka 2013. pošalju svoje pismo na adresu:

Agencija za odgoj i obrazovanje

ZA NATJEČAJ HRVATSKE POŠTE

Donje Svetice 38

10 000 Zagreb

Pismo treba biti napisano hrvatskim jezikom, latiničnim pismom, od 500 do 800 riječi i treba sadržavati elemnte pisma (adresu primatelja, oslovljavanje, sadržaj, pozdrav, adresu pošiljatelja, potpis pošiljatelja).

Učenici su obvezni uz svoje pismo dostaviti i sljedeće podatke:

 1. Ime i prezime
 2. datum rođenja
 3. Naziv i adresu škole
 4. Razred
 5. Broj riječi u pismu

Obvezno je poslati pismo napisano rukom!

Za valjano uključivanje u natječaj treba proučiti Pravila Hrvatske pošte na internetskoj stranici www.posta.hr.

Pobjedničko pismo bit će prevedeno na engleski jezik i poslano na adresu Svjetske poštanske unije.

Autor najljepšeg pisma na nacionalnoj razini dobit će posebnu nagradu: besplatni  jednodnevni izlet u Hrvatskoj za svoj razredni odjel prema vlastitom izboru.

Za sve informacije i savjete slobodno se obratite učiteljici hrvatskoga jezika.


Literarno-likovni natječaj "Tin i ja"

Literarni i likovni natječaj u kojemu se učenike osnovnih škola želi upoznati s pjesničkom ostavštinom velikog hrvatskog pjesnika Tina Ujevića organizira OŠ Vrgorac, škola u njegovom rodnom mjestu.

Više o velikom pjesniku saznat ćete na nastavi hrvatkoga jezika, a i na wikipediji.

LITERARNI RADOVI mogu biti pisani svim hrvatskim dijalektima i izričajima.

TEME literarnog stvaralaštva mogu biti: Malena mjesta srca moga; Tamo, tamo da putujem; Gruda zemlje; Kolajna; S Tinom u …; Vjetre kaži…; Kolijevka; Planina zov; Kristalna kocka vedrine; Tajne osobe slične su tajnama mora; Ko sam i što sam, što ću, koga volim, što tražim, kuda idem, za čim lutam?; Kiša budi sve što u nama drijema; Ne boj se! Nisi sam; Duša je cvijetak što nad provalijom klija; Svakidašnja jadikovka; Čarolija riječi; Ah, tijesan mi je, tijesan grada kut; Svijet je tako golem, a ja tako sitan.
U obzir se uzimaju samo teme koje su na bilo koji način  vezane uz djetinjstvo, odrastanje i stvaralaštvo velikog Augustina Tina Ujevića.
Svaka škola može sudjelovati sa 3 rada koji se dostavljaju u 3 primjerka. 

Svaki rad treba imati ove podatke: ime i prezime učenika, razred, naziv i adresu škole, ime i prezime učitelja te pečat škole.

 LIKOVNI RADOVI mogu biti rađeni u svim likovnim tehnikama. 

MOTIV za likovno stvaralaštvo je lik Tina Ujevića, djetinjstvo u Vrgorcu, Makarskoj, Imotskome; planina; more; stabla kostele, bazge, rodna kuća; motivi iz njegovog bogatog književnog opusa.

Na natječaj se može poslati do 3 rada. Svaki rad na poleđini treba sadržavati podatke o učeniku: ime i prezime, razred, naziv rada, tehniku, naziv i adresu škole, ime i prezime učitelja te pečat škole.

U posebnom prilogu dostavite popis autora, razred i ime mentora.

Radove treba poslati do 20. svibnja 2013. godine na adresu:

Osnovna škola VRGORAC
( za 13. natječaj )
21276 VRGORAC

Rezultati natječaja i nagrađeni sudionici bit će javno promovirani na otvaranju državne  manifestacije – S TINOM U VRGORCU – 30.06. 2013.  godine.

Poslušajte videozapis pjesme "Odlazak" koju izvodi Arsen Dedić:

 


Moj mali prijatelj

Udruga "Golub" Virovitica  organizira izložbu likovnih radova učenika OŠ na temu:

"Moj mali prijatelj".

Svaka škola može izdvojiti 10 radova učenika (po 5 u kategoriji), a korištenje tehnika je po vlastitom izboru.

1. kategorija: radovi učenika od 1. do 4. razreda

2. kategorija: radovi učenika od 5. do 8. razreda

Radovi trebaju biti dostavljeni do 7. prosinca 2012., a nagrađivat će se  po tri najbolja rada u svakoj kategoriji!

Izložba pristiglih radova bit će održana od 21. 12. do 23. 12.

Radove poslati na adresu: Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije, Ljudevita Gaja 1, 33 000 Virovitica

nagrađeni radovi učenika s prošlogodišnje izložbe


Moja prva knjiga

Napiši i ilustriraj svoju originalnu priču i tako sudjeluj u državnom natječaju za učenike OŠ  "Moja prva knjiga". Učenica 8. razreda Vlatka Kolembus sudjelovala je već dva puta na ovom maštovitom natječaju!

Tema priče može biti:

 • prijateljstvo i ljubav
 • dječja prava
 • STOP nasilju
 • ljubav i briga prema prirodi
 • moja pustolovina
 • ...ili maštovita i kreativna priča prema tvom osobnom izboru

 

U natječaju možeš sudjelovati najkasnije do 31. ožuka 2013. Tijek natječaja možete pratiti na www.cns.hr


"Pjesnik u duši"

Sudjelujte u školskom literarnom natječaju

 „PJESNIK U DUŠI"

povodom MJESECA HRVATSKE KNJIGE 2012. na temu

EUROPSKE GODINE AKTIVNOG STARENJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

Posvetite pjesmu svojoj majci, ocu, djedu ili baki…

Koliko su nam naši stariji članovi obitelji obogatili život?

Natječaj traje do 12.11.2012., a radove predajte učiteljicama, pedagoginji.


"Dok je srca bit će Kroacije"

Matica hrvatska Ogranak Slatina i OŠ Josipa Kozarca Slatina povodom Mjeseca knjige raspisuje natječaj za pisanje literarnih radova  pod nazivom

"Dok je srca bit će Kroacije".

Radove treba dostaviti do 7. studenoga 2012.

     U obzir dolaze radovi na hrvatskom knjioževnom jeziku (poezija, proza) koji nisu javno izvođeni ili objavljeni u školskim listovima. Natječaj je anoniman, a svaka škola može poslati najviše 5 radova. Svi lit. radovi moraju biti pisani na računalu u skladu s pravopisnim načelima hrvatskoga jezika, tiskani i dostavljeni u 3 istovjetna primjerka na kojima treba biti napisana zaporka i razred koji učenik pohađa.

     Na posebnoj stranici treba napisati podatke: zaporka i razred koji učenik pohađa, ime i prezime učenika - autora rada, naslov rada, naziv škole, ime i prezime voditelja (mentora), potpis voditelja (mentora), potpunu adresu škole i broj telefona.

    Članovi povjerenstava nakon prosudbe svih radova nagradit će pet učenika.

 


Kreiraj marku bajnu....

i osvoji nagradu sjajnu!!

Pozivaju se učenici OŠ da sudjeluju u likovnom natječaju:

nacrtati novogodišnji motiv za poštanku marku na temu: DJED BOŽIĆNJAK!

Više možete saznati na

stranicama Hrvatske pošte

Radove poslati zaključno s 15. listopadom 2012. .

Autor /autorica pobjedničkog rada bit će nagrađeni računalom i pisačem!


Izradi straničnik

Likovni natječaj Centra za vizualnu kulturu djece i mladih povodom

      Mjeseca hrvatske knjige

na temu  straničnika

Upotrijebite motiv tipičan za nošnju vašeg kraja, mjsta, grada (bilo da se radi o tkanju, vezu, nakitu ili drugom detalju).

Likovna tehnika i odabir materijala su slobodni, a format ne bi trebao biti manji od 5 X 25.

Na poleđini svakog likovnog rada trebaju biti sljedeći podaci:

 • Ime i prezime, spol, razred, godine/dob
 • Škola, mjesto, adresa
 • Ime i prezime mentora

 Radove treba poslati do 31. listopada 2012.


Natječaj na temu katastrofa i snaga zaštite i spašavanja

Natječaj - likovni, literarni i fotoradovi učenika

Radovi moraju biti tematski vezani uz prirodne katastrofe, tehničko.tehnološke katastrofe, snage zaštite i spašavanja.

Natječaj traje od 1. rujna 2012. do 8. veljače 2013.

Kategorije su sljedeće:

 • likovni  i literarni radovi učenika od 1. do 4. razreda
 • likovni i literarni radovi učenika od 5. do 8. razreda
 • likovni i literarni radovi učenika s posebnim obrazovnim potrebama

Za 200.-u obljetnicu naše Župe

objavljujemo literarni, likovni i fotografski natječaj za sve učenike Škole u sljedećim temama

 • razredna nastava:

 - literarni izraz: "Moja mati“

 - likovni izraz: "Moja župna crkva/kapelica“

 • predmetna nastava :

literarni izraz: "Marija – Isusova i moja Majka“

                            " Razgovor s Marijom“

                            " Moja župa u mom srcu“

                                        - likovni izraz: „200. obljetnica Župe“ – osmisliti logo župe

                                        - fotografski izričajeksterijer i interijer župne crkve i kapelice

Budući da natječaj traje do kraja rujna ove godine, vrijedni cvrčci imate cijelo ljeto da se posvetite stvaranju najboljeg literarnog, likovnog ili  fotografskog uratka!

Svi uradci bit će izloženi u prostorima Škole i župne crkve, a najbolji će biti nagrađeni!

                  

____________________


Natječaj za dječju kratku priču i ilustraciju

NAKLADA SEMAFORA i kulturni klub O'GRADA raspisuju „2. PRVI natječaj" za dječju kratku priču i ilustraciju.

Vi koji ste na rođendanskoj torti pogasili već osam, devet, deset, jedanaest ili čak dvanaest svjećica, šaljite svoje kratke priče s ilustracijama isključivo na info@kulturniklub-ograda.com s naznakom: za natječaj.

Opis natječaja

Tema priče nije zadana: pišite o mami, tati, školi, teti u dućanu, baki, svom kućnom ljubimcu, o tome kako ste bili dobri ili malo zločesti, o učenju, budućnosti, prvoj ili drugoj ljubavi, sladoledu, paučini, učiteljicama, knjigama...Tužno, veselo, strašno, jezovito, smiješno...

Pišite o bilo čemu ili bilo kome, ali ako volite pisati - pišite.

I pošaljite nam svoju priču i njenu ilustraciju do 30.5.2012.godine.

Uz priču pošaljite svoju kratku biografiju, fotografiju i kontakt.

Najbolje priče bit će tiskane u knjizi PIŠEM TI PRIČU 2 krajem ove godine, a možda i prije.

Želimo vam sretno i veselo pisanje! www.kulturniklub-ograda.com


Ja volim mlijeko!

Dukat mliječna industrija raspisuje kreativni likovni natječaj "Ja volim mlijeko" za učenike nižih osnovnih razreda u RH.

Natječaj traje od 2. svibnja do 1. lipnja 2012.

Više o natječaju  pročitajte na ovim stranicama !

 

 

 

 

 

Sudionici mogu slati radove s osobnom, vlastitom interpretacijomzadane teme, a može obuhvaćati i sljedeće teme:

Zašto volim mlijeko?

kako pijem mlijeko?

Zašto je mlijeko zdravo piti?

Mlijeko i zabava

Mlijeko i zdravlje

Mlijeko i rast

Mlijeko i djeca

Mlijeko i priroda

Važnost mlijeka u mojem životu

Mlijeko i moja obitelj

 


„DUŠA MOJA HRVATSKI JE KRAJ“

 L I T E R A R N I     N A T  J E Č A J  za učenike osnovnih škola Republike Hrvatske

„DUŠA MOJA HRVATSKI JE KRAJ“

Uvjeti natječaja:

- U natječaju mogu sudjelovati učenici osnovnih škola u Republici Hrvatskoj čije škole dostave svoje radove do 1. lipnja 2012.   na adresu:

Udruga za promicanje i očuvanje šokačke baštine „Šokadija“,

Za literarni natječaj „Duša moja hrvatski je kraj“,

Ivana bana Mažuranića 2,  32276 Babina Greda

- Tema : hrvatski krajolik, priroda, ruralno i urbano graditeljsko nasljeđe, objektivno ili subjektivno prikazano u bilo kojoj literarnoj formi.

- Svi literarni radovi trebaju biti napisani hrvatskim jezikom (standardnim ili na narječju učenikova kraja).

- Najduži literarni rad može iznositi 4 kartice ( jedna kartica-30 redaka, oko 1800 slovnih znakova). Radovi će biti objavljeni u formi u kojoj ih pošalje i lektorira mentor.

- Škole do 700 učenika mogu sudjelovati  sa sedam literarnih radova, a škole s većim brojem s deset literarnih radova. Radovi trebaju biti napisani prema uvjetima natječaja.

- Radovi se šalju:

a)na posebnom listu papira na kojima su navedeni podatci: ime i prezime učenika, zaporka rada, razred, naslov rada, naziv i adresa škole, ime i prezime mentora/ice, adresa elektroničke pošte škole i pečat škole.

b)i na CD-u na kojem je rad  s naslovom, zaporkom i navedenim razredom koji pohađa učenik ( škole s više prijavljenih radova mogu sve radove poslati na jednom CD-u).

- Povjerenstvo sastavljeno od nastavnika hrvatskog jezika odabrat će najbolje radove koji će biti  objavljeni u zborniku „Duša moja hrvatski je kraj“. Svi učenici čiji radovi budu objavljeni bit će pozvani  na svečanost riječi uz druženje na babogredskim stanovima  7. rujna 2012.   kada će se i nagraditi najbolji učenici u kategoriji proze i poezije.

Predsjednik „Šokadije“:

           Ilija Babić


Povist mista moga

II. likovno-literarni natječaj "Povist mista moga (Iz stare škrinje)"

- natječaj namijenjen svim učenicima osnovnih škola

MOTIV : ŠKRINJA  (bilo da se radi o škrinji kao predmetu koji svojim oblikom i funkcijom karakterizira ili otkriva običaje, zanatsku vještinu i folklornu estetiku pojedinog kraja, bilo da se radi o predmetima koji se pohranjuju u ičuvaju u  njoj)

Literarni radovi - moraju biti napisani na dijalektu naselja, sela ili grada iz kojeg dolaze.

Likovni natejčaj - zadaće slikanja, crtanja i oblikovanja u materijalima

Nakon usmjerenog opažanja, analiziranja i razgovora o motivu/poticaju vizualnog istraživanja, učenik treba naslikati, nacrtati ili oblikovati u materijalu koncept svoje ideje tako da (nešto ili sve od ovoga):

 • promijeni lokalne boje predmeta
 • promjeni smjer i ritam u odnosu boja, crta, likova, tekstura, volumena
 • stvori dojam prostornosti
 • istakne crtu ili boju ili volumen ili prostor kao dominantu kompozicije.

Likovno - tehnička sredstva

 • tuš i metalno pero, tuš i kist, lavirani tuš, tempera, akvarel, uljni pastel, kombinirana tehnika.

Radovi mogu biti pojedinačni ili grupni.

Likovni i literarni radovi moraju biti poslani najkasnije do 6. svibnja 2012.

 


Ekološka akcija - World's clean up day!

Klikni na sliku i saznaj više!


Deca iščeju Veroniku

3. likovno-literarni natječaj za učenike od 1. do 8. razreda vezan uz legendu o nesretnoj ljubavi Veronike Desinićke iz Velikog Tabora

Teme natječaja:

a) Ljubav i sve što se vezuje uz nju

b) Veronika i Fridrik živjeli su sretno do kraja života

c) Ja kao dio Veronikine priče

d) Pod Taborom - starim gradom

LIKOVNI RADOVI: različite tehnike (bojice, flomasteri i sl., ali i multimedijalni karakter)

LITERARNI RADOVI: - pjesme u stihu ili prozi, kratke priče i sastavci

                                       - pisani standardnim jezikom, kajkavskim i čakavskim narječjima te njima pripadajućim govorima

Radovi trebaju sadržavati sljedeće podatke:

Ime i prezime učenika, dob/razred, elektroničku adresu učenika, naziv škole i grada, ime i prezime učitelja (mentora) te elektroničku adresu škole.

Rok za slanje radove: 16. lipnja 2012.

 


Likovni natječaj za učenike osnovnih škola - Sretni vrt je...

Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić" Šibenik  i Udruga građana "PORART" raspisuju likovni natječaj  na temu "Sretan vrt je..."

Likovni zadatak: ilustracija misli.

      Djeca će samostalno odgovoriti na pitanje što je za njih "sretan vrt" i potom svoju misao ilustrirati crnim flomasterom, olovkom ili tušem i perom.

Više informacija na www.zbornica.hr

U traganju za odgovorom i pronalaženju motiva "sretnog vrta" ključno je empatijski pobuditi u djeci taj osjećaj povezanosti i zadovoljstva koji iz njega proizlazi.

 • Likovni zadatak je da linearno izraze, ilustriraju ideju sretnog vrta, ili njegova dijela, uz rukopisni tekst s dorečenom misli "Sretan vrt je... (primjerice: "duboka šuma pokraj zlatnih polja", "livada sa zujećim pčelama, krhkim leptirima i osmjesima djece") smješten u gornjem ili donjem dijelu lista.
 • Format neka bude polovica lista iz likovne mape, okomito postavljen (iz razloga što će najuspješniji radovi u sklopu promotivnih i izložbenih aktivnosti programa "Sretni vrtovi" biti objedinjeni u jedinstvenu virtualnu knjigu ilustracija i pisane riječi, "Knjigu sretnih vrtova", pa će tako biti dostupni za pregledavanje i skidanje s mreže, što će omogućiti svim zainteresiranim sudionicima kvalitetnu povratnu informaciju.

Izložba odabranih radova u Gradskoj knjižnici "Juraj Šižgorić" Šibenik bit će otvorena 20. travnja 2012 u 12 sati.

Radovi u formi knjige bit će predstavljeni, zajedno s ostalim primjercima ručno rađenih knjiga dječjih ilustracija nastalih u sklopu navedenog regionalnog programa "Sretni vrtovi 2012.", na idućem Međunarodnom dječjem festivalu.

Radove treba poslati do 14. travnja 2012. na adresu:

 • Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić" Šibenik
 • Centar za vizualnu kulturu djece i mladih
 • n/r Zdenka Bilušić (uz napomenu "Za likovni natječaj")
 • Poljana maršala Tita 6
 • 22 000 Šibenik

Radovi trebaju biti propisno zaštićeni. Ne smiju biti savijeni u tube.

Upute za učenike i učitelje osnovnih škola

 • Zadanu temu treba likovno obraditi prema odabranim nastavnim temama Nastavnog plana i programa za osnovnu školu (PiP) za likovnu kulturu.
 • Na poleđini svakog likovnog rada koje učitelj/učiteljica dostavlja na Natječaj obvezna je "naljepnica" s osnovnim podacima.

"NALJEPNICA" ZA LIKOVNI RAD UČENIKA/UČENICE OSNOVNE ŠKOLE

Naziv osnovne teme Natječaja Sretan vrt je...

 • ime i prezime
 • spol (m/ž), razred, godine/dob
 • škola
 • mjesto, adresa
 • nastavna tema iz PiP-a za likovnu kulturu
 • likovna tehnika
 • korelacija
 • ime i prezime učitelja/ učiteljice mentora

 


Oglasna ploča
e-Dnevnik

Ponosni!

 

Kalendar 2018/2019

Energetska obnova škole

Projekt je sufinancirala

Europska unija iz

Europskog fonda za regionalni razvoj

Škole -susjedi i prijatelji

EU EDU zona

 

 

Upisi u srednju školu
Školska shema

 

 

Zelena čistka

Klikom na sličicu Zahvalnice Školi upoznajte se s akcijom!

     "Čist okoliš je pravo i obveza svih nas.Uključimo li se svi u kampanju za čist okoliš mogućit ćemo bolju budućnost, i nama, i budućim generacijama. "

     Od sredine travnja 2012. tijekomsvih ovih godina uključeni smo u zajedničku akciju "Zelena čistka" čišćenja našeg mjesta i uređivanja školskog okoliša.

Prijatelji iz Slovačke

 

Prijatelji iz Japana

Arhiva dokumenata
Korisni linkovi
CMS za škole logo
Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica / Zagrebačka 28, HR-33518 Nova Bukovica / www.os-vnazora-novabukovica.skole.hr / skola@os-vnazora-novabukovica.skole.hr
preskoči na navigaciju