2016-01-09 08:05:42

Cjelovita kurikularna reforma

   U nastavku je poveznica na  snimku stručnog usavršavanja u obliku webinara održanog 5. siječnja 2016. godine   pod nazivom Što donosi Cjelovita kurikularna reforma?  

https://connect.carnet.hr/p2zekbufnyr

    Predavači su bili članovi Ekspertne radne skupine Cjelovite kurikularne reforme  dr. sc. Boris Jokić, dr. sc. Ružica Vuk, Tomislav Reškovac, prof., Suzana Hitrec, prof., dr. sc. Branislava Baranović, dr. sc. Zrinka Ristić Dedić i Branka Vuk, prof. koji su održali po tri 15-minutna predavanja na sljedeće teme:

Kurikularni pristup: ciljevi i načela Specifične promjene i novosti koje donosi Cjelovita kurikularna reforma u osnovnim odnosno srednjim školama Predmeti u novom kurikulumu

    Svakom predavanju slijedilo je 15 minuta za pitanja sudionika. Primljeno je ukupno preko 1000 pitanja sudionika, a tijekom svakog od tri održana webinara odgovoreno je na njih 80 – 90.

     Webinarima je ukupno prisustvovalo 1617 sudionika, uglavnom škola čiji su se djelatnici spajali na webinar s jedne lokacije, no i nešto individualnih sudionika. To ovaj webinar čini najvećim ikad održanim webinarom u Hrvatskoj.

CJELOVITA KURIKULARNA REFORMA 
Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje


Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica