2016-04-01 10:48:33

Stručna i javna rasprava o kurikularnim dokumentima

U tijeku je stručna, a potom i javna rasprava o kurikularnim dokumentima, dokumentima koji će uvelike odrediti budućnost hrvatskog školstva. S obzirom da se to tiče svih nas, a pogotovo naše djece, proučite dokumente i uključite se u raspravu sa svojim kritikama, prijedlozima i idejama.

"Stručna rasprava traje od 14. ožujka do 1. svibnja 2016. Trajanje stručne rasprave različito je za kurikulumske dokumente različitih razina." - navodi se na stranici cjelovite kurikularne reforme.

Stručna se rasprava provodi na dva načina:

1) Kroz komentare i prijedloge individualnih stručnjaka i institucija koje žele dati svoj doprinos stručnoj raspravi, a nisu organizirale skupove na kojim su dokumenti raspravljani.

2) Na organiziranim predstavljanjima na skupovima (županijskim stručnim vijećima, državnim skupovima, na visokoškolskim institucijama i u znanstvenoj zajednici, profesionalnim/strukovnim udruženjima, sindikatima, komorama, vijećima i dr.) te putem organiziranih webinara.

Nakon što završi stručna rasprava, započinje javna rasprava koja je namijenjena široj javnosti i u koju se svatko može uključiti. Javna rasprava će se provoditi putem portala eSavjetovanje.

U raspravu se možete uključiti putem sljedeće poveznice:

http://www.kurikulum.hr/strucna-javna-rasprava/

 


Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica